SMF Support > General Thai Support

สนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการ 16 พฤษภาคมนี้

(1/1)

Busba1122:
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าตรวจสอบเตรียมความพร้อมที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งจะเปิดให้บริการอีกคัร้งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นี้ (ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งใดๆ เปลี่ยนแปลง)

>>>>  slotxo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม