ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท พินิจ ทิพย์มณี  (อ่าน 14 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ diorarmani2000

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 51,168
    • ดูรายละเอียด
หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท พินิจ ทิพย์มณี
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_743322_th_4094673

หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท พินิจ ทิพย์มณี
ผู้แต่ง: พินิจ ทิพย์มณี
ปีที่พิมพ์: 8 : มิถุนายน 2558
จำนวนหน้า: 312 หน้า
 
หุ้นส่วน  ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคล การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การควบคุมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การควบบริษัทเข้าด้วยกัน การถอนทะเบียนบริษัทร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด
 
สารบาญ
 
หุ้นส่วน
บทที่ 1 ลักษณะห้างหุ้นและบริษัท
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
ส่วนที่ 3 ประเภทของห้างหุ้นส่วนบริษัท
บทที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ส่วนที่ 1 สถานที่จดทะเบียน
ส่วนที่ 2 กำหนดเวลาในการจดทะเบียน
ส่วนที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของนายทะเบียน
ส่วนที่ 4 ผลของการจดทะเบียน
ส่วนที่ 5 การถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภาคนอก
บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ
1. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ทั้งปวงของห้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัด
3. คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสาระสำคัญ
ส่วนที่ 2 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
ส่วนที่ 1 การนำทุนมาเข้าหุ้น
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับกำไร - ขาดทุน
ส่วนที่ 3 การจัดการงานของห้าง
1. การจัดการงานของห้างหุ้นส่วนโดยตรง
2. การดูแลครอบงำการจัดการ
ส่วนที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของห้างหุ้นส่วน
1. การเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาหรือเปลี่ยนประเภทแห่งกิจการ
2. ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
3. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่รับโอนส่วนกำไรทั้งหมดหรือบางส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
4. การเรียกให้งดใช้ชื่อของตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วน
5. การเรียกเอาส่วนของกิจการค้าซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตน
6. การห้ามค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วน
บทที่ 5 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 1 สิทธิที่ผู้เป็นหุ้นส่วนมีต่อบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 2 ความรับผิดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนมีต่อบุคคลภายนอก
1. หุ้นส่วนมีความรับผิดชอบเพียงใด
2. กิจการใดบ้างที่ต้องรับผิด
3. บุคคลประเภทใดบ้างที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นหุ้นส่วน
บทที่ 6 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 1 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน
ส่วนที่ 2 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญโดยผลของกฎหมาย
ส่วนที่ 3 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญโดยคำสั่งศาล
บทที่ 7 การชำระห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน)
ส่วนที่ 1 การชำระบัญชีให้ทำเมื่อเลิกห้างหุ้นส่วน
ส่วนที่ 2 ข้อยกเว้นไม่ต้องชำระบัญชี
ส่วนที่ 3 ผู้ชำระบัญชี
ส่วนที่ 4 อำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี
ส่วนที่ 5 ลำดับแห่งการชำระบัญชี
บทที่ 8 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ส่วนที่ 1 รายการที่ต้องจดทะเบียน
ส่วนที่ 3 ผลโดยเฉพาะของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
1. ข้อจำกัดอำนาจของของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
2. กรณีการลาออกของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
3. สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีต่อบุคคลภายนอก
4. การห้ามค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วน
5. ข้อยกเว้นที่จะประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนได้
6. ผลของการฝ่าฝืนข้อห้ามประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้าง
7. ความรับผิดของห้างหุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วน
8. การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
9. สิทธิของเจ้าหนี้ของห้างต่อผู้เป็นหุ้นส่วน
10. สิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน
บทที่ 9 การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน
ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ส่วนที่ 2 ผลของการควบห้างหุ้นส่วนเข้าด้วยกัน
บทที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส่วนที่ 1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. ประเภทของหุ้นส่วน
2. สภาพและการตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส่วนที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ส่วนที่ 3 การอนุโลมนำบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส่วนที่ 4 ข้อจำกัดสิทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด
1. ห้ามเอาชื่อมาขานระคนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดแสดงให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าตนลงหุ้นไว้มากกว่าจำนวนที่ได้จดทะเบียนเพียงใดต้องรับผิดเท่าถึงจำนวนเพียงนั้น
3.ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะเข้าไปจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้
4.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดลงหุ้นได้เฉพาะเงินหรือทรัพย์สินอื่นเท่านั้น
5. ถ้าห้างไม่มีกำไร หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย
ส่วนที่ 5 สิทธิของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ
1. สิทธิในการออกความคิดเห็น แนะนำและออกเสียงในการตั้งและถอดถอนผู้จัดการ
2. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้
3. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดสามารถดำเนินกิจการการค้าขายขันแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเป็ยหุ้นส่วนได้
4. คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่สาระสำคัญ
ส่วนที่ 6 หน้าที่และความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก
 
บริษัท
บทที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. บทนำ
2. ลักษณะของบริษัทจำกัด
3. การจัดตั้งบริษัทจำกัด
บทที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
1. หุ้น
2. ลักษณะของหุ้น
3. การเรียกใช้ชำระค่าหุ้น
4. วิธีเรียกใช้ชำระค่าหุ้น
5. ผลของการไม่ชำระค่าหุ้นตามที่กรรมการเรียก
6. การริบหุ้น
7. วิธีปฏิบัติกับหุ้นที่ถูกริบ
8. ใบหุ้น
9. แบบของใบหุ้น
10. การโอนหุ้น
11. การได้กรรมสิทธิ์ในใบหุ้นโดยการครอบครองปรปักษ์
12. การจำนำใบหุ้น
13. ผลของการโอนหุ้น
14. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
บทที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
1. การบริหารโดยตรงดำเนินการโดยกรรมการ
2. การบริหารโดยทางอ้อมโดยที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้น
บทที่ 4 การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล และเงินทุนสำรอง
1. การสอบบัญชี
2. บัญชีงบดุล
2.1 ผู้มีหน้าที่ทำบัญชีงบดุล
2.2 การจัดทำบัญชีงบดุล
3. เงินปันผลและเงินทุนสำรอง
3.1 เงินปันผล
3.2 เงินทุนสำรอง
บทที่ 5 การเพิ่มทุนและการลดทุน
1. การเพิ่มทุน
2. การลดทุน
บทที่ 6 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี
1. การเพิ่มทุน
2. การชำระบัญชี
บทที่ 7 การควบบริษัทเข้าด้วยกัน
บทที่ 8 การแปลงสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
1. ขั้นตอนการดำเนินการ
2. การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท
3. หน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการเดิม
4. หน้าที่ของคณะกรรมการชุดแรก
5. ผลของการที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทแล้ว
บทที่ 9 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทร้าง
1. เหตุผลในการถอดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทร้าง
2. ความรับผิดของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการหุ้นส่วนกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้น
3. การคัดค้านการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทร้าง
บทที่ 10 เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด
1. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด
2. เรื่องผู้เริ่มก่อการ
3. เรื่องหนังสือบริคณห์สนธิ
4. เรื่องข้อบังคับ
5. เรื่องขั้นตอนการของอนุญาตในการเสนอขายหุ้น
6. เรื่องการชำระมูลค่าหุ้น
7. เรื่องการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท
8. เรื่องหุ้น
9. เรื่องหุ้นกู้
10. เรื่องการโอนหุ้น
11. เรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการ
12. เรื่องหน้าที่และการรับผิดของกรรมการ
13. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
14. เรื่องการขอเพิกถอนมติที่ประชุม
15. เรื่องเงินปันผลและทุนสำรอง
16. เรื่องการเพิ่มทุน
17. เรื่องการลดทุน
18. เรื่องการเลิกบริษัทมหาชนจำกัด
19. เรื่องการชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัด
ดัชนีค้นคำ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_743322_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)