ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560  (อ่าน 18 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 50,651
    • ดูรายละเอียด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744711_th_3604797ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Groupปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า : 240 หน้าขนาด : 14.5x21 ซม. A5 รูปแบบ : ปกอ่อน กระดาษถนอมสายตา สารบัญ บรรพ 1 หลักทั่วไปข้อความเบื้องต้นหลักทั่วไปลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะ 2 บุคคล  หมวด1 บุคคลธรรมดา   ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล  ส่วนที่ 2 ความสามารถ  ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา  ส่วนที่ 4 สาบสูญ  หมวด 2 นิติบุคคล  ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  ส่วนที่ 2 สมาคม  ส่วนที่ 3 มูลนิธิลักษณะ 3 ทรัพย์ลักษณะ 4 นิติกรรม  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 การแสดงเจตนา  หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม  หมวด 4 เงื่อไขและเงื่อนเวลาลักษณะ 5 ระยะเวลาลักษณะ 6 อายุความ  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 กำหนดอายุความ บรรพ 2 หนี้ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้  หมวด 2 ผลแห่งหนี้   ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้  ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ  ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้  ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล  ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง  ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ  1. บุริมสิทธิสามัญ  2. บุริมสิทธิพิเศษ  (ก) บุริมสิทธิเหนือ   สังหาริมทรัพย์  (ข) บุริมสิทธิเหนือ  อสังหาริมทรัพย์  3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ  4. ผลแห่งบุริมสิทธิ  หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน  หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง  หมวด 5 ความระงับหนี้   ส่วนที่ 1 การชำระหนี้  ส่วนที่ 2 ปลดหนี้  ส่วนที่ 3 หักกลบลบหนี้  ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่  ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกันลักษณะ 2 สัญญา   หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา   หมวด 2 ผลแห่งสัญญา  หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ  หมวด 4 เลิกสัญญา ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่งลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ ลักษณะ 5 ละเมิด  หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด  หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด  หมวด 3 นิรโทษกรรม บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 1 ซื้อขาย  หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย  ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ   หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย  ส่วนที่ 1 การส่งมอบ   ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบกพร่อง  ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ  ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด  หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ  หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง  ส่วนที่ 1 ขายฝาก  ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ  ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาดลักษณะ 2 แลกเปลี่ยนลักษณะ 3 ให้ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูัให้เช่า  หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า  หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่าลักษณะ 5 เช่าซื้อลักษณะ 6 จ้างแรงงานลักษณะ 7 จ้างทำของลักษณะ 8 รับขน  หมวด 1 รับขนของ  หมวด 2 รับขนคนโดยสารลักษณะ 9 ยืม  หมวด 1 ยืมใช้คงรูป  หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลืองลักษณะ 10 ฝากทรัพย์  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงิน  หมวด 3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมลักษณะ 11 ค้ำประกัน  หมวด 1 บทาบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้   หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันลักษณะ 12 จำนอง  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด  หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง และผู้จำนอง  หมวด 4 การบังคับจำนอง  หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้โอนรับทรัพย์สิน ซึ่งจำนอง  หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองลักษณะ 13 จำนำ  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำ และผู้รับจำนำ  หมวด 3 การบังคับจำนำ  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าลักษณะ 15 ตัวแทน   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป   หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทน ต่อตัวการ  หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการ ต่อตัวแทน  หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทน ต่อบุคคลภายนอก  หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน  หมวด 6 ตัวแทนค้าต่างลักษณะ 16 นายหน้าลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความลักษณะ 18 การพนันและขันต่อลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัดลักษณะ 20 ประกันภัย  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ประกันวินาศภัย   ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน  ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน  หมวด 3 ประกันชีวิตลักษณะ 21 ตั๋วเงิน  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน   ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน  ส่วนที่ 2 การรับรอง  ส่วนที่ 3 อาวัล  ส่วนที่ 4 การใช้เงิน  ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า  (1) การรับรองดพื่อแก้หน้า  (2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้า  ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน  ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ  หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน  หมวด 4 เช็ค  หมวด 5 อายุความ  หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหายลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์  ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง  ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน กับบุคคลภายนอก  ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ  ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน  หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หมวด 4 บริษัทจำกัด  ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด  ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น  ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด  1.บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  2.กรรมการ  3.ประชุมใหญ่  4.บัญชีงบดุล  5.เงินปันผลและเงินสำรอง  ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี  ส่วนที่ 5 การตรวจ  ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน  ส่วนที่ 7 หุ้นกู้  ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด  ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน  ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว  ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง  ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด  หมวด 5 การชำระบัญชีหุ้นส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้างลักษณะ 23 สมาคม บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์  หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้กรรมสิทธิ์  หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวมลักษณะ 3 ครอบครองลักษณะ 4 ภาระจำยอมลักษณะ 5 อาศัยลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดินลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  บรรพ 5 ครอบครัวลักษณะ 1 การสมรส  หมวด 1 การหมั้น  หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส  หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา  หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส  หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรสลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร  หมวด 1 บิดามารดา  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร  หมวด 3 ความปกครอง  หมวด 4 บุตรบุญธรรมลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู บรรพ 6 มรดกลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก  หมวด 2 การเป็นทายาท  หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก  หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป   หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ  หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับชั้นต่างๆ  ส่วนที่ 1 ญาติ  ส่วนที่ 2 คุ่สมรส  หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน ลักษณะ 3 พินัยกรรม  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 แบบพินัยกรรม  หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม  หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์  หมวด 5 การเพิกถอนและการไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม  หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก   หมวด 1 ผุ้จัดการมรดก  หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปัน ทรัพย์มรดก  หมวด 3 การแบ่งมรดก ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ ลักษณะ 6 อายุความหมายเหตุ
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744642.744711_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)