ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟล์ eBook รวมเนื้อหา +แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื  (อ่าน 8 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 50,399
    • ดูรายละเอียด
ไฟล์ eBook รวมเนื้อหา +แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเฉลย ปี 61 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6322 

ไฟล์ eBook รวมเนื้อหา +แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงาน บัณฑิตวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
1. ความสามารถทั่วไป ด้านตัวเลข และด้านเหตุผล
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ความสามารถทางด้านเหตุผล
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบชัง ตวง วัด
การหาผลบวก ลบ คูณ หาร ของเลขคู่ เลขคี่
การหาเศษส่วนและทศนิยม
การหาเลขที่หารลงตัว หรือ ไม่ลงตัว
เลขยกกำลังและการหาราก
การหาจำนวนครั้ง หรือ จำนวนคน เมื่อมีการจับมือกันเมื่อมีสองฝ่ายเท่ากัน
การหาผลรวมของเลขจำนวนเรียงกัน
การคำนวณหาพื้นที่เรขาคณิต
การคำนวณอายุ
การวิเคราะห์และสรุปผลกราฟ
การวิเคราะห์และสรุปผลตาราง
การวิเคราะห์และสรุปผลทางสถิติ
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ด้วยตัวเชื่อม
ประพจน์ “ถ้า ... แล้ว” “ก็ต่อเมื่อ” 
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ด้วยตัวเชื่อม
ประพจน์  “และ” “หรือ” 
การหาดอกเบี้ย
การหาบบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผกผัน
การหาบบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผันตรง
การหาฟังก์ชันและสมการพีชคณิต
การหาหุ้นส่วน การคำนวณหาเงินทุน การแบ่งกำไร 
ในการลงทุน การแบ่งส่วน 
2. วิชาภาษาไทย
การผันวรรณยุกต์ 
สุภาษิต สำนวน คำพังเพย และคำคม
โวหารเขียนประเภทต่าง ๆ
พยางค์
คำครุและคำลหุ
คำเป็นและคำตาย
คำสมาส และคำสนธิ
วลีและประโยค
คำราชาศัพท์
ระดับภาษา
วรรณยุกต์
อักษรควบ – อักษรนำ
คำซ้ำ – คำซ้อน
มาตราตัวสะกด
การสร้างคำในภาษาไทย และชนิดของคำ
การใช้คำบุพบท
คำคล้องจอง
คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
เสียงในภาษา
การเขียนย่อความ
เหตุผลกับภาษา
การนำภาษาไปใช้
การเขียนเรียงความ
การเขียนจดหมาย
การเขียนบันทึก
หลักการอ่านภาษาไทย
การเขียนคำลักษณะพิเศษ
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) 
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)
แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
1แบบหนังสือภายนอกตามระเบียบข้อ 11 (แบบที่ 1)
2บันทึกข้อความตามระเบียบข้อ 12 (แบบที่ 2)
3แบบหนังสือประทับตราตามระเบียบข้อ 14 (แบบที่ 3)
4แบบคำสั่งตามระเบียบข้อ 16 (แบบที่ 4)
5แบบระเบียบตามระเบียบข้อ 17 (แบบที่ 5)
6แบบข้อบังคับตามระเบียบข้อ 18 (แบบที่ 6)
7แบบประกาศตามระเบียบข้อ 20 (แบบที่ 7)
8แบบแถลงการณ์ตามระเบียบข้อ 21 (แบบที่ 8)
9แบบข่าวตามระเบียบข้อ 22 (แบบที9)
10แบบหนังสือรับรองตามระเบียบข้อ 24 (แบบที่ 10)
11แบบรายงานการประชุม ตามระเบียบข้อ 25 (แบบที่ 11)
12แบบตรารับหนังสือตามระเบียบข้อ 37 (แบบที่ 12)
13แบบทะเบียนหนังสือรับ ตามระเบียบข้อ 38 (แบบที่ 13)
14แบบทะเบียนหนังสือส่ง ตามระเบียบข้อ 43 (แบบที่ 14)
15แบบการจ่าหน้าซองตามระเบียบข้อ 45 (แบบที่ 15)
16แบบสมุดส่งหนังสือตามระเบียบข้อ 48 (แบบที่ 16)
17แบบใบรับหนังสือ ตามระเบียบข้อ 49 (แบบที่ 17)
18แบบบัตรตรวจค้น ตามระเบียบข้อ 51 (แบบที่ 18)
19แบบบัญชีหนังสือส่งเก็บตามระเบียบข้อ 54 (แบบที่ 19)
20แบบทะเบียนหนังสือเก็บตามระเบียบข้อ 55 (แบบที่ 20)
21แบบบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีตามระเบียบข้อ 59.1 (แบบที่ 21)
22แบบบัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเอง ตามระเบียบ ข้อ 59.2 (แบบที่ 22) 
23แบบบัญชีฝากหนังสือตามระเบียบข้อ 60 (แบบที่ 23)
24แบบบัตรยืมหนังสือตามระเบียบข้อ 63 (แบบที่ 24)
25แบบบัญชีหนังสือขอทำลายตามระเบียบข้อ 66 (แบบที่ 25)
26ลักษณะครุฑแบบมาตรฐานตามระเบียบข้อ 71 (แบบที่ 26)
27ตัวอย่างตราส่วนราชการตามระเบียบข้อ 72 (แบบที่ 27)
28กระดาษตราครุฑพิมพ์ด้วยหมึกดำ ตามระเบียบข้อ 75 (แบบที่ 28)
29กระดาษตราครุฑตุน ตามระเบียบข้อ 75 (แบบที่ 28)
30บันทึกข้อความ ตามระเบียบข้อ 76 (แบบที่ 29)
31การกำหนดเลขที่หนังสือออก
32คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
33การลงชื่อและตำแหน่ง
34หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
35การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
แนวข้อสอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)