ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5  (อ่าน 7 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 50,307
    • ดูรายละเอียด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571705_th_4619846ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5
ผู้แต่ง: ฉัตรฑากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 256 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บรรพ 1 หลักทั่วไป
ลักษณะ 3 ทรัพย์
    หมวด 1บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 แสดงเจตนา
    หมวด 3 โมฆะกรรมและโฆฆียกรรม
    หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ 6 อายุความ
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 กำหนดอายุความ
 
บรรพ 2 หนี้
ลักษณะบท 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้
    หมวด 2 ผลแห่งหนี้
        ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้
        ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ
        ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
        ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล
        ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง
    หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
    หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง
    หมวด 5 ความระงับแห่งหนี้
        ส่วนที่ 1 การชำระหนี้
        ส่วนที่ 2 ปลดหนี้
        ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้
        ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่
        ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน
ลักษณะ 2 สัญญา
    หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา
    หมวด 2 ผลแห่งสัญญา
    หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
    หมวด 4 เลิกสัญญา
ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
ลักษณะ 5 ละเมิด
     หมวด 1 ความรับผิดเมื่อละเมิด
     หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
 
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 1 ซื้อขาย
     หมวด 1 สภาพและหลักความสำคัญของสัญญาซื้อขาย
         ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
         ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์
     หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย
         ส่วนที่ 1 การส่งมอบ
         ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
         ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ
         ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
     หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
     หมวด 4 การฝากขายเฉพาะบางอย่าง
        ส่วนที่ 1 ขายฝาก
        ส่วนที่ 2 ขายทอดตลาด
ลักษณะ 3 ให้ 
ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
     หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบผู้เช่า
     หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ 5 เช่าซื้อ
ลักษณะ 9 ยืม
     หมวด 1 ยืมใช้คงรูป
     หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
     หมวด 3 ผลภายหลังการชำระ
     หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค่ำประกัน
ลักษณะ 12 จำนอง
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
     หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง และผู้จำนอง
     หมวด 4 การบังคับจำนอง
     หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
     หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ลักษณะ 13 จำนำ
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำ และผู้จำนำ
     หมวด 3 การบังคับจำนำ
     หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนำ
ลักษณะ 15 ตัวแทน
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน
     หมวด 1 บทเเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน
        ส่วนที่ 1 การออกสลักหลังตั๋วแลกเงิน
        ส่วนที่ 2 การรับรอง
        ส่วนที่ 3 อาวัล
        ส่วนที่ 4 การใช้เงิน
        ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรอง
    หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    หมวด 4 เช็ค
    หมวด 5 อายุความ
    หมวด 6 ตั๋วปลอม ตั่วงินถูกหลัก และตั๋วเงินหาย
ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
        ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์
        ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
        ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่าง ผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
        ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ
        ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
        ส่วนที่ 6 การควบห้างจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
    หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หมวด 4 บริษัท
        ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัท
        ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
        ส่วนที่ 3 วิธีการบริษัท
 
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
    หมวด 1 การได้รับมาซึ่งกรรมสิทธิ์
    หมวด 2 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้ กรรมสิทธิ์
    หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม
ลักษณะ 3 ครองครัว
ลักษณะ 4 ภาวะจำยอม
ลักษณะ 5 อาศัย
ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
 
บรรพ 5 ครอวครัว
ลักษณะ 1 การสมรส
    หมวด 1 การหมั้น
    หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
    หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
    หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
    หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส
    หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
    หมวด 1 บิดามารดา
    หมวด 2 สิทธิและหน้าที่บิดา มารดาและบุตร
    หมวด 3 ความปกครอง
    หมวด  บุตรบุญธรรม
 
บรรพ 6 มรดก
    หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
    หมวด 2 การเป็นทายาท
    หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก
    หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆ
ลักษณะ 2 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 การแบ่งทรัพยืมรดกระหว่างทายาทโดยชอบธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
    หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยชอบธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
       ส่วนที่ 1 ญาติ
       ส่วนที่ 2 คู่สมรส
    หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน
ลักษณะพินัยกรรม
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 แบบพินัยกรรม
    หมวด 5 การเพิกถอนและตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
    หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมและข้อกำหนด พินัยกรรม
ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
    หมวด 1 ผู้จัดการมรดก
    หมวด 3 การแบ่งมรดก
ลัษณะ 6 อายุความ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571705_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)