ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำได้ สอบติด ปี  (อ่าน 10 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ diorarmani2000

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 56,362
    • ดูรายละเอียด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำได้ สอบติด ปี 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2424

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำได้ สอบติด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560 จัดส่ง 10 สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 408 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.5 x 25.4 ซ.ม.
 
การสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ ภาค ก ซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นที่ 1 ในการเข้าทำงานเป็นครูผู้ช่วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สอบไม่ผ่านครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ ได้เข้ามาสอบในสนามนี้ 
แต่ถ้าหากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าผู้สมัครสอบส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว และผู้เริ่มต้นทำงาน นับเป็นจำนวนที่มีมากกว่าผู้ที่เรียบจบใหม่
ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวน
ทางสำนักพิมพ์จึงร่วมกับคณาจารย์คุณภาพ สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุมที่สุด ครบถ้วนทั้ง ภาค ก ข ค สามารถช่วยให้ ทำความเข้าใจได้ในเวลาอันน้อยนิด ซึ่งจะทำให้ผู้สอบ สามารถสอบเข้าบรรจุทำงานได้แน่นอน
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่งไป (ภาค ก.)
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.1 แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.2 แนวข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
1.3 แนวข้อสอบความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
1.4 แนวข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเห็นผนอย่างอื่น 
2. วิชาความรู็พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2.1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
2.6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียนบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2.9 แนวข้อสอบระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าattorney285ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
3. วิชาภาษาไทย
3.1 การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ
3.2 การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
3.3 การเรียงข้อความ
3.4 การสะกดคำ
3.5 การแต่งประโยค
3.6 คำศัพท์
4. วิชาภาษาอังกฤษ
4.1 Conversation
4.2 Structure
4.3 Vocabulary
4.4 Reading
4.5 Grammar
 
ส่วนที่ 2 แนววข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข.)
1. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติวิชาชีพครู
1.1 แนวข้อสอบพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองด็ก พ.ศ.2546
1.5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหลับคนพิการ พ.ศ.2551
1.6 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.7 แนวข้อสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกัยวิชาการศึกษา
2.1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 แนวข้อสอบจิตวิทยาทางการศึกษา และการแนะแนว
2.4 แนวข้อสอบทงการพัฒนาผู้เรียน
2.5 แนวข้อสอบการจัดการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.6 แนวข้อสอบวิจัยทางการศึกษา
2.7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.8 แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
2.9 แนวข้อสอบมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.คำแนะนำเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกัยวิชาเอก
 
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
1. แนวข้อสอบสัมภาษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
2. แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
4. แนวข้อสอบสัมภาษณ์อื่นๆ ตามหน่วยงานผู้สอบฯ กำหนด
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)