SMF Support > Install and Upgrade Help

การติดตั้ง SMF บนโฮสจำลอง โฮสจริง และวิธีการใช้งาน

(1/1)

HTMLThai.com:
หากติดตั้งบนโฮสจำลองเป็นแล้ว จะติดตั้งบนโฮสจริงนั้นก็ยิ่งจะง่ายมากเลยครับ
บทเรียนนี้สำหรับเวอร์ชั่น 1.1.11 น่ะครับ ติดตั้งเป็นแล้วก็จะติดตั้งเวอร์ชั่นอื่นๆได้ไม่ยากเช่นกัน

บทเรียนแรก ติดตั้งบนโฮสจำลอง
http://tutorials.htmlthai.com/smf-install.html

ทำบทเรียนแรกเป็นแล้วก็เข้าสู่การติดตั้งบนโฮสจริงได้เลยน่ะครับ
http://tutorials.htmlthai.com/setup-smf-realhost.html

ติดตั้งกันเป็นแล้วก็มาอ่านคู่มือการใช้งานกันซักหน่อย
http://tutorials.htmlthai.com/use-smf.html

ส่วนการปรับแต่งต่างๆก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมเอาน่ะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม