SMF Thailand.

Marketplace => ประกาศซื้อขายทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: tutorfl ที่ 16/04/19, 13:48:06

หัวข้อ: ติวสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 1-2-3 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: tutorfl ที่ 16/04/19, 13:48:06
(http://www.tuinationline.com/images/upload/ckupload/images/kp.jpg)

ติวสอบภาค ก. (http://www.tuinationline.com) สำนักงาน ก.พ. (http://www.tuinationline.com)
ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2-3 ประจำปี 2562
ติวครบทั้ง 3 วิชา (คณิต, ภาษาไทย, อังกฤษ)

กำหนดการติวทั้งหมด 14 วัน ระยะเวลาติวโดยประมาณ 84 ชั่วโมง
ติวทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
เริ่มติววันที่ 27 เมษายน -  9 มิถุนายน 2562 

ติวสอบภาค ก. ก.พ. (http://www.tuinationline.com) มีเนื้อหาข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
โดยแยกเนื้อหาดังต่อไปนี้

 
  1. วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. (http://www.tuinationline.com) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
       (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
             ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ  และ
       (2) ความสามารถด้านเหตุผล
             ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 
  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
       (1) ความเข้าใจภาษา
             ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความ และ
       (2) การใช้ภาษา
             ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 
  3. ทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้นชมตัวอย่างการติว สอบภาค ก. (http://www.tuinationline.com) คลิกที่ช่อง YouTube 

- ความสามารถทั่วไป https://youtu.be/IDLhpJ8KkGw (https://youtu.be/IDLhpJ8KkGw)

- วิชาภาษาไทย https://youtu.be/OrF67fT9C0w (https://youtu.be/IDLhpJ8KkGw)สามารถเลือกติวสอบ ก.พ. (http://www.tuinationline.com) ได้ 3 ช่องทางดังนี้
 
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (http://www.tuinationline.com) (ซ.รามคำแหง 43/1) (รีบสมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) มีเอกสารแจกฟรี
 
2.  เปิดอีกหนึ่งช่องทางการติวของเรา...สำหรับท่านที่ต้องการติวออนไลน์สดผ่าน FaceBook Live โดยท่านจะสามารถชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ในกลุ่ม FaceBook  โดยสถาบันติวเนติออนไลน์จะ Live สดพร้อมกันทั้ง 3 ช่องทาง ตามวันเวลาที่เรากำหนดเท่านั้น ส่วนการรับชมวีดีโอย้อนหลังนั้น เราจะให้ชมย้อนหลังผ่านระบบของเว็บไซต์ www.tuinationline.com สามารถชมย้อนหลังได้จนถึงสอบเสร็จเช่นเดียวกับช่องทางที่ 2 (เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์)
 
3. ติวออนไลน์ (http://www.tuinationline.com)สดจากสถาบัน โดยเข้าติวผ่านระบบเว็บไซต์ของเรา www.tuinationline.com ซึ่งจะมี User และ Password ให้ท่าน Login เข้าไปชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้เลยตามวันเวลาที่เรากำหนด  (New Update : เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน ติวที่นี่คุ้มค่าที่สุดแล้ว)  และสามารถปริ้นเอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 MB ที่บ้าน ดูผ่าน Google Chrome ก็สามารถติวกับเราแบบไม่มีอาการกระตุกได้แล้ว


แถมคอร์สติวสรุปก่อนสอบให้เรียบร้อยแล้ว และมีระบบดูทบทวนย้อนหลัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (http://www.tuinationline.com/course-detail.php?id=578)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม.  http://www.tuinationline.com
โทร.  085-5529560 , 02-319-7293
Line ID : @tuinationline(http://www.tuinationline.com/images/upload/ckupload/images/onlinedd.jpg)