SMF Thailand.

Marketplace => ประกาศซื้อขายทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: diorarmani2000 ที่ 11/02/19, 22:38:19

หัวข้อ: ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 25
เริ่มหัวข้อโดย: diorarmani2000 ที่ 11/02/19, 22:38:19
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560(https://c.lnwfile.com/_/c/_raw/wb/vn/ex.jpg) (https://www.attorney285.co.th/p/1982)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1982 (https://www.attorney285.co.th/p/1982)ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 391 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมากรมพัฒนาชุมชน 
สัญลักษณ์ 
ภารกิจความรับผิดขอบของกรมการพัฒนาชุมชน 
วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
ค่านิยมองค์กร
โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม 
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน 
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา 
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน 
การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลักษณะปกครองท้องที่  
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
เทศบาล 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 4 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ขั้นตอน กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
การยกระดับต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 
ส่วนที่ 5 การดำเนินงานการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
การดำเนินงานการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 
ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
แนวข้อสอบ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวข้อสอบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวข้อสอบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แนวข้อสอบ เทศบาล 
 
ราคา 259 บาท
 
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560 (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=false&embedded=true&srcid=0Bzc7oFaULXTyakMtSnByVmpxbG8&hl=th)

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155 (https://www.attorney285.co.th/category/155)​


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order (http://www.attorney285.co.th/how2order) 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th (http://www.attorney285.co.th/) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law (http://www.facebook.com/attorney285.Law) อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   

(http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)
(http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg) (https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark)
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)