Other Forums Support > General Thai Support vBulletin

อยากให้รูปส่วนตัวของคนอื่นแสดงให้เห็นด้วยคับ

(1/1)

เฟอลอง:
อยากให้รูปส่วนตัวของคนอื่นแสดงให้เห็นด้วยคับ

เมนู มันแสดงให้เห็นเฉพาะ admin กับ mod อ่ะคับ ส่วน user ธรรมดาจะไม่มีให้แก้ไข

user ทั่วไป ก็เลยไม่สามารถจัดการรูปส่วนตัวได้อ่ะคับ ... ทำยังไงเหรอคับ

เฟอลอง:
แก้ได้แล้วน่ะคับ พอดีงมไปงมมา เจอเลย

ไปแก้ ที่ Group Manage มันน่ะคับ ก็เลยได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม