SMF Support > Administration and Functionality

โพสหัวข้อใหม่ไม่ต้องการให้แสดงทันที

(1/1)

arnon:
เมื่อสมาชิกโพสหัวข้อใหม่ และ กระทู้  ไม่ต้องการให้แสดงหัวข้อหรือข้อความทันที จะต้องการให้ไปรับการกั่นกรองจาก admin ก่อนจึงจะแสดงได้ หรือ Admin ได้อ่านว่าเป็นข้อความเหมาะสม แล้วจึงเป็นผู้อนุญาต ให้แสดงผลทุกๆ หัวข้อใหม่ และคำตอบใหม่ นะครับ จะตั้งค่าอย่างไรครับ หาไม่เจอนะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม