SMF Support > Install and Upgrade Help

ช้วยด้วย ตอบกระทู้กระทู้อยู่ด้านบน แก้ไงครับ

(1/1)

freedome01:
เวลาผมตอบกระทู้กระทู้ของผมจะขชึ้นไปอยู่ด้านบน แก้ไงครับ ปกติแล้วต้องอยู่ด้านล่างใ้ใหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม