SMF Development > Fixed or Bogus Bugs

เข้าระบบเป็น admin แล้ว error อย่างนี้ครับ

(1/1)

tum:
เข้าระบบเป็น admin แล้ว error อย่างนี้ครับ

รหัสผ่านไม่ถูกต้อง - <span class="remove">Admin</span>

tum:
 ;D

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

tum:
ผมขอรหัสผ่านใหม่ทางอีเมลล์แล้วก็ยังไม่ได้เลยครับ ช่วยหน่อยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม