SMF Support > General Thai Support

รบกวนถามเรื่องการกรอกข้อมูลการเชื่อมต่อ FTP

(1/1)

palmmmm:
รบกวนถามหน่อยค่ะ

พอดีกรอกข้อมูลของFTPไป แร้ว มันขึ้นตัวสีแดง ตามรูปอ่าค่ะ

เลยจะถามว่าจริงๆแล้ว ข้อมูลที่ต้องกรอกลงไป ต้องเป็นข้อมูลของอะไรค่ะ

pang207:
ขึ้นตอนติดตั้งsmf ใช่หรือเปล่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม