SMF Support > General Thai Support

smf 2.0.14 แก้ค้นหาเป็น google search ยังไงครับนี่

(1/9) > >>

dackjicko:
ผมได้สม้คร Google Custom Search ไปแล้วดันได้สคลิปแบบนี้มา


--- โค้ด: ---<script>
  (function() {
    var cx = '005159541320666044312:aejs4owox_g';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script>
<gcse:searchbox></gcse:searchbox>
--- ปิดโค้ด ---

smf 2.0.14 จะเอาไปวางที่ไหนถึงจะใช้งานได้ครับนี่

FrankJScott:
In reply to the person talking about how to put in nose ring with stopper, do nasal strips help with congestion, breathe right strips extra strength, how to use a charcoal nose strip,  I highly recommend this excellent snoring aids details alongside all how to put nose strip in face mask, do breathe right strips make your nose bigger, breathe right strips for snoring, does breathe right strips help with snoring,  look at this best natural snoring remedy info alongside all do nasal dilators work for deviated septum, how to make a cut on my nose heal faster, how to care after nose surgery, do nasal strips work for running,  try this top rated better nasal breathing site for how to tell if your dog has breathing problems, best nose breathing strips, breathe right nasal strips clear large, nose plaster,  Also don't forget this cool stop snoring device advice on top of best type of nose jewelry, nasal bone breathing problems, breathe right nasal strips amazon uk, intra nasal breathing aids,  look at this top rated surgery vs natural remedies to stop snoring tips for how to breathe when stuffy nose, how to cure nasal snoring, breathe right nasal strips clear small medium sensitive skin,  as well as this best snoring causes and treatment blog and don't forget how much do breathe right strips cost, are breathe right nasal strips reusable, sleepright nasal breathe aids, is spray tan safe to breathe,  look at this new reduce nasal snoring and congestion site not to mention how to use sephora charcoal nose strip, how long can you wear breathe right strips, nasal breathing problems in dogs, what are the benefits of breathing through your nose,  try this recommended stop snoring blog for should you put plasters on cuts, deviated nasal septum breathing exercises, breathe right strips hurt my nose, nasal breathing devices,  Also don't forget this top how to stop snoring tips as well as do nasal dilators work for snoring, breathe right extra strength nasal strips 72 count, can rhinitis cause breathing problems, does a deviated septum cause breathing problems,  look at this best treatments of sleep apnea info for breathe right nasal strips woolworths, what might be the advantage of breathing through your nose, nasal breathing tube side effects, See More Excellent Pph Sportsbook Tips 3ba8eb3

FrankJScott:
Part 2 Part 2: Safety And Performance Specifications For Medical Electrical Equipment En 60601-2-3:2015
The medical industry is increasingly utilizing short-wave therapy. It is the reason its regulation has gained significant importance. IEC 60601-2-3.2012 defines the fundamental safety and essential performance requirements of equipment used for therapeutic use in short waves. Medical equipment that employs short-wave radiation therapy to treat patients is defined as equipment that exposes them to magnetic or electric fields that have frequencies higher than 13MHz, but less than 45MHz. Iteh can be contacted for more details about the document, given that it is of a very narrow scope. Have a look at the top sist catalog standards sist-en-iso-15874-2-2013 info.
 
Innovation Management Tools And Strategies For Partnerships In Innovation – Guideline (Iso 56003-2019) En Iso 56003:2021
One of the most important essential aspects in the development of innovative products is the formation of the correct partnership. Through this, it's possible to exchange ideas, resources, as well as financial support. EN ISO56003: 2021 is an international standard that provides guidelines for the establishment of partnerships that are productive.This document is intended to provide guidance on collaboration in innovation. It gives guidance on how to form innovation partnerships.Decide whether to sign up for an innovation partnership or not.You can identify, assess the results, and then choose your partners.• ensure that the perceptions of value are aligned and the challenges facing the partnership,• Control interactions with partnersThis document includes guidelines that can be used for all kinds and forms of collaborations and partnerships.A) Start-ups working with larger companies;B. SME and larger organizationsc) private sector entities that are public or academic entitiesD. public academic, not-for profit organizationsThe process of forming an innovation partnership starts with a gap assessment. Then, it's then followed by identification and involvement of partners who could be interested in joining innovation and managing their interactions.This standard is ideal for both new startups and established companies. Since partnership is essential for growth and success the business, it is a topic that is applicable in every situation. We suggest this guideline to any organization interested in long-term development. Have a look at the top rated 4db0d99ff7294d03bd3e0d88b611ad23 samples 3837 blog.
 
Characterization Of Bulk Materials - Determination Fine Fractions That Are Weighted By Size And Crystalline Silica Content – Part 3: Sedimentation Method EN 17289-3:2020
Many methods are used to create and utilize different materials. Each method requires a specific amount of regulation, based on the magnitude of the undertaking. EN 17178-3, 2020 is the document that defines the exact procedure for the use of crystallized silicona.This document explains how to determine the fine fraction that is size-weighted and crystalline (SWFF), and the size-weighted fine portion (SWFFCS), for bulk materials by using an approach to sedimentation that employs the method of liquid sedimentation.This document aims to facilitate people to judge bulk materials according to their size-weighted crystalline silica and fine fraction.This document applies to the bulk silica and crystals that have been thoroughly evaluated and confirmed for the evaluation and weighted size of the fine fraction.The specification of manufacturing methods allows you to build a control network. If you're planning to increase your market reach, we recommend you purchase international standards for your business. Have a look at the top rated cen catalog standards en-3056-1994 review.
 
 Methodology For Reducing Environmental Impacts During Product Development And Design Of Mechanical Products EN 16524:2020
As new technologies emerge and air pollution becomes more being reported, environmental and safety concerns are constantly evolving. EN 16524 2020 is one of the documents that could assist in solving this problem.This document provides a strategy for reducing the overall environmental impact of products through design and development that is tailored to mechanical products as described in 3.1.This approach is well-suited for revising an existing product. If the assumptions concerning the virtual product are proven, the approach is also able to be used to create an entirely new product. It is applicable to companies which integrate ecodesign to lessen environmental impacts in the lifecycle of the product. This is in addition to other aspects such as product design, functionality, quality, cost as well as other aspects.It is also possible to meet ISO 14001:2015 requirements regarding the integration of environmental considerations into product design. This document is designed for people directly involved in designing and creating mechanical products, as well as decision-makers and managers who must determine corporate policies. The proposal is intended to spur ecodesign initiatives within businesses as part of a teaching-based continuous improvement approach.The document also includes templates that businesses can utilize for their communication on their environmental approach. The document was not intended to permit you to compare products from different suppliers. This document is not appropriate for certification of products.This document is especially relevant for the 21st century and you must think about the possibility to acquire it and incorporate it into your company's activities. Check out the best iso catalog standards iso-9374-4-1989 review.
 
Health Informatics -- Requirements For International Machine-Readable Coding Of The Identifiers On Packages Of Medicines. ISO/TS 16791:2014 NEW version ISO/TS 16791:2020
As new technologies develop, there will be more regulations to govern their use, and limit the risks. EN ISO 11073/10201 IEEE - 2020 is one illustration.This document gives guidance on the identification and labelling of medical products from the time of manufacturing of the product to the point at which the product can be disposed of. This document provides guidelines for AIDC barcoding solutions. However, users may also be interested in interoperability requirements for different AIDC methods, e.g. Radio Frequency IdentificationIf you've previously worked with this document and are still operating in the same industry, we recommend buying this new version with updated recommendations. See the recommended clc catalog standards en-50181-2010 review.
 

mahi01:
The Canon, the famous brand has everything in it's variety starting from their cameras, to cinematography solutions to the scanner as well as printers – each single thing has its own specific productivity.Download from https://chcanonijsetup.com and setup on your device. Canon printers  are all in one printer that facilitates print, copy and scan. The canon printers are designed for personal as well as business use.

mahi01:
You can visit the Canon.com/ijsetup/mg2500 to get information about Canon Multifunction Printers, Canon Printers Dealers, Retailers, Stores and Distributors. Log in to the Norton website Norton.com/setup to get the Norton Product Activation Key. You can select Norton service at norton com/setup for which you need a product key. primevideo.com/mytv is the official Uniform Resource Locator from you can easily stream to exclusive amazon originals as well as popular movies, TV shows. Watch anytime, anywhere. On your mobile device or computer, go to amazon.com/mytv . Sign in to your Amazon account. Enter the code shown on your TV in to the Amazon website.create a Ms office account to manage and office 2019 subscription. Contact the www.office.com/setup for more information.create a Ms office account to manage and office 2019 subscription. Contact the www.office.com/setup for more information.Mcafee antivirus acts as a shield of the device. It protects against viruses, malware, online threats, etc. You can download, install and activate www.mcafee.com/activate with activation code. mcafee antivirus provides protection from viruses, hackers, spyware and more harmful websites.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม