SMF Support > Administration and Functionality

ต้องการให้สมาชิก เห็นไฟล์แนบทึ่เป็นรูปภาพ แต่ไม่สามารถโหลด หรือพิมพ์ได้ ทำไงครับ

(1/1)

namo_to:
เนื่องจากผมต้องการ โพส ไฟล์แนบทึ่เป็นรูปภาพต้องการให้สมาชิกดูได้แต่ไม่ต้องการให้เขาโหลด หรือพิมพ์ได้จะทำยังไงครับ ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม