SMF Support > Administration and Functionality

ชื่อกระทู้ภาษาไทยเป็นแบบนี้ ��... จะแก้ไขอย่างไรครับ

(1/1)

Ekapson:
ตามรูปเลยนะครับ

ผมแก้ไขตั้งชื่อกระทู้ยาวๆ ได้แล้ว ติดปัญหาอยู่ที่ตรงนี้จุดเดียว

ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม