SMF Development > SMF Coding Discussion

อยากทราบว่าทำยังไงให้เป็ยอย่างนี้ค่ะ

(1/1)

pinky:
อยากทราบว่าทำยังไงให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
ตามรูปเลยค่ะ
ว่าการโพสต์ก่อนที่จะได้เลื่อนลำดับขั้น
เราจะมีการการบอก state ก่อนนะค่ะว่าถึง state ไหนใกล้ได้เลื่อนขั้นหรือยัง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม