SMF Development > Portals, Bridges, and Integrations

ความสงบ

(1/1)

arum666:
ในฐานะที่พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ทุกท่านอยู่คนละแห่งละหนก็มารวมกัน ณ วัดป่าพงนี้
ซึ่งเป็นพระประจำอยู่วัดนี้ก็มี ที่เป็นอาคันตุกะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มี
ก็ล้วนแต่เป็นนักบวช ซึ่งได้พยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้น

อ่านต่อที่ ดาวน์โหลด slotxo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม