SMF Development > Portals, Bridges, and Integrations

ปัสสาวะบ่อย-มีเลือด สัญญาณอันตราย “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ”

(1/1)

jijira:

หากคุณหรือคนรอบตัวคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่เป็นประจำ ร่างกายสัมผัสสารเคมีในกลุ่มอะโรมาติค เอมีน (Aromatic amines) ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาง สิ่งทอ เครื่องหนัง สี สายไฟฟ้า พลาสติก และสิ่งพิมพ์ เป็นเวลานาน ชอบกินอาหารประเภทหมักดองหรืออาหารแปรรูป ได้รับอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสารหนู (สารอาร์ซีนิค Arsenic) เป็นเวลานาน “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” ถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรเฝ้าระวังคลิกเลย  >> slotxo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม