ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ส่งหัวข้อ "ต้องการให้ Server ทำการ Authen จาก LDAP" ถึงเพื่อน