ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - Joe524

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
ไทยกับสหประชาชาติกระชับความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามกระชับความร่วมมือกับสหประชาชาติ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ? SDGs) ของไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๕ ? ๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator - UNRC) ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานสหประชาชาติ (United Nations Country Team - UNCT) ประจำประเทศไทย รวม ๒๑ หน่วยงาน ลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วม

ในกระบวนการจัดทำกรอบความร่วมมือฯ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กรอบความร่วมมือฯ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการผลิกโฉมประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งเศรษฐกิจที่ครอบคลุม สีเขียว ยั่งยืน และคาร์บอนต่ำผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบัน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต โดยกรอบความร่วมมือฯ จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ของไทย

?กรอบความร่วมมือฯ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติที่มีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย และในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council ? ECOSOC) วาระเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ - กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ และประธาน Coordination Segment ในกรอบ ECOSOC ในปีนี้

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

2
ฟิทช์ชี้บริษัทอสังหาฯจีนเสี่ยงเจอวิกฤตขาดเงินสด หากยอดขายบ้านปีหน้าลด 30%

ฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนมากถึง 1 ใน 3 จากทั้งหมด 40 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับโดยฟิทช์นั้น อาจประสบวิกฤตขาดสภาพคล่องทางการเงินในกรณีเลวร้ายที่สุด หากรายได้จากยอดขายบ้านลดลง 30% ในปีหน้า

"ยิ่งภาวะตึงเครียดในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยืดเยื้อออกไปเท่าไหร่ ก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นที่ผู้บริโภคจะสูญเสียความเชื่อมั่น" ฟิทช์ระบุในรายงานฉบับวันที่ 20 ธ.ค.

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเผชิญวิกฤตหนี้สินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากบริษัทเอเวอร์แกรนด์ซึ่งแบกภาระหนี้สูงที่สุดในโลกประสบปัญหาขาดแคลนเงินสด โดยได้ผิดนัดชำระหนี้ในช่วงต้นเดือนนี้ ขณะที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนรายอื่นเริ่มส่งสัญญาณภาวะตึงเครียด โดยบริษัทบางแห่งผิดนัดจ่ายดอกเบี้ย และบางแห่งก็ผิดนัดชำระหนี้ร่วมด้วย

ฟิทช์เปิดเผยว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดซึ่งยอดขายบ้านลดลง 30% บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12 แห่งหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของบริษัททั้งหมด 40 แห่งนั้นอาจเผชิญกับภาวะกระแสเงินสดติดลบ และในสถานการณ์ที่ร้ายแรงน้อยกว่านั้น หากยอดขายบ้านลดลง 15% ก็อาจทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ราว 13% ประสบปัญหาขาดแคลนเงินสด

4
เอปสันคว้าเหรียญแพลตทินัมจากการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดยอีโควาดิส 2 ปีซ้อน

ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับเหรียญแพลตทินัมด้านความยั่งยืนจากการจัดอันดับของ EcoVadis บริษัทจัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในแบบองค์รวม ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่เอปสันได้รับรางวัล

EcoVadis ได้จัดอันดับเอปสันให้อยู่ในระดับแพลตทินัม เพื่อเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการประเมินของ EcoVadis จะเน้นที่ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยเอปสันได้คะแนนสูงทั้งสี่ด้าน ทำให้บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งมีสัดส่วนเพียงแค่ 1% ของอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

นายยาซึโนริ โอกาว่า ประธาน ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญและกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการของเอปสัน ดังนั้นการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับขั้นแพลตทินัมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นเกียรติและมีคุณค่าอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการที่เอปสันได้ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นลบและยุติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปภายในปี 2050 เรายังมุ่งมั่นที่จะกระทำการต่างๆ อย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทั้งระบบธุรกิจของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance) เหนือสิ่งอื่นใด การที่เอปสันได้รับรางวัลระดับแพลตทินัมด้านความยั่งยืนในครั้งนี้ ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) ที่ดี"

EcoVadis เป็นหน่วยงานอิสระที่น่าเชื่อถือและเข้าใจได้ง่าย สำหรับประเมินผลและจัดอันดับองค์กรธุรกิจมากกว่า 75,000 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานความยั่งยืนที่ใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอ สหภาพแรงงาน องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลในแต่ละประเทศ และองค์กรตรวจสอบต่างๆ

เอปสันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมได้ เราเชื่อว่าเทคโนโลยีของเราไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลิตผล แต่ยังจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม และช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ

5

โธมัส แฟร้งค์ ผู้จัดการทีม เบรนท์ฟอร์ด เปิดปากเผยว่าเกมที่บุกมาแพ้ ลิเวอร์พูล 3-0 ที่ แอนฟิลด์ ขุนพล เดอะ บีส์ สามารถจัดการกับเกมรุกของเจ้าบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ 45 นาทีแรก

    แฟร้งค์ ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมด้วยความเสียดายเล็กๆว่าทีมของเขาน่าจะคว้าผลลัพธ์ 0-0 ในครึ่งแรกได้ แต่มีอันต้องตาข่ายขาดในนาทีที่ 44 ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ หงส์แดง เจอกับงานที่ง่ายขึ้นนับจากนั้น

    "เรามีครึ่งแรกที่เหลือเชื่อมากกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลก เราทำให้พวกเขาเงียบ หากเกมในครึ่งแรกจบลง 0-0 มันก็อาจเป็นอีกเรื่องที่แตกต่างไป แต่หากเราต้องการแต้มที่นี่ เราก็ไม่ควรเสียประตูจากลูกเซ็ตพีซ"

    "เรามีโอกาสจาก ไบรอัน เอ็มบูเอโม่ และจากนั้นพวกเขาก็บุกขึ้นมาผ่าน.ได้ดีและทำประตูได้ มันเป็นประตูที่ยุติเกม"

    "ก่อนที่พวกเขาจะได้ประตูที่สอง มันแสดงให้เห็นว่าหากเรามีวินัย เน้นเพรสซิ่งต่อ และป้องกันลูกเปิดได้ดี เราก็อาจได้อะไรบางอย่างไปจากเกมนี้"

    "มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ นักเตะได้เล่นในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสนามหนึ่งของโลก แต่คุณต้องดื่มด่ำกับมันแค่ 30 วินาทีก่อนเกม และจากนั้นคุณจะได้ดื่มด่ำอย่างเต็มที่หากคุณชนะ"

    "ประตูที่สามเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ และเราควรทำให้ดีกว่านี้ ตอนนี้เราผิดหวัง แต่เราจะเดินหน้าต่อในเกมกับ แมนฯ ยูไนเต็ด วันพุธนี้"
 

7


ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดในแดนลบอีกครั้งวันนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. ทั้งนี้ หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงมากที่สุด และหุ้นกล่มธนาคารปรับตัวลงน้อยที่สุด

ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดที่ระดับ 484.63 จุด ลดลง 1.42 หรือ -0.29%

ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนี้ที่ 15,929.37 จุด ลดลง 102.22 จุด หรือ -0.64% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนี้ที่ 7,132.59 จุด ลดลง 68.55 จุด หรือ -0.95%

หุ้น SAP พุ่ง 1.9% หลังจากเปิดเผยรายได้ไตรมาส 4/2564 จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเติบโต 28%

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งปิดลบ 46.45 จุด หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตัวลงในวันนี้ สอดคล้องกับทิศทางของตลาดหุ้นในเอเชีย หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.นี้

ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 24,383.32 จุด ลดลง 46.45 จุด หรือ -0.19%

เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึงนางลาเอล เบรนาร์ด หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟด โดยนางเบรนาร์ดได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารประจำวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.เพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยเฟดมีความพร้อมที่จะดำเนินการดังกล่าวทันทีที่โครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ยุติลง

ทั้งนี้ การแสดงความเห็นของนางเบรนาร์ดถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 มี.ค.นี้

 

8
เจาะลึก 'CRISIS' ภาวะวิกฤตบนโลกออนไลน์ รู้เร็ว รับมือก่อน พร้อมระวังแบรนด์ไร้วิกฤต ตลอดปีเสือ

ในยุคที่เวลากว่าครึ่งของผู้บริโภคถูกใช้ไปบนโลกออนไลน์ ทิศทางการสร้างแบรนด์ยุคใหม่จึงถูกเบนเข็มเข้าสู่ออนไลน์ด้วยเช่นกัน ทว่าในบางครั้งที่แบรนด์เคลื่อนไหวอย่างไม่ระวัง จนสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้บริโภค ผลลัพธ์ที่เกิดบนโลกออนไลน์ก็กลายเป็นบาดแผลให้แบรนด์เจ็บตัวไปอีกนานเลยทีเดียว

การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) คือเครื่องมือในการบริหารที่ทุกแบรนด์ต่างคุ้นชิน และหยิบนำมาใช้เพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจส่งผลเสียกับธุรกิจของตัวเอง ย้อนกลับไปในยุคที่มิติของข่าวสารจำกัดไว้เพียงหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ การจัดการวิกฤตที่ดีที่สุดขอเพียงแบรนด์บอกเล่าความจริงกับสื่อก่อนข้อความหรือภาพจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค แต่ในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตพัฒนาจนสร้างโลกไร้พรมแดนขึ้นมาได้ มิติของการสื่อสารก็ได้ขยายตัวอย่างไร้ขอบเขต และเดินทางได้อย่างรวดเร็วทั้งสื่อมวลชนที่เป็นสื่อและผู้บริโภคที่กลายมาเป็นผู้สื่อด้วยตนเอง (Netizens) ส่งผลให้เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ สามารถลุกลามเป็นวิกฤตขนาดใหญ่ได้รวดเร็วเกินกว่าแบรนด์จะตั้งตัว

เมื่อข้อความหรือคำพูดที่ต่อว่าแบรนด์ถูกพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็อาจเป็นจุดเริ่มวิกฤตของแบรนด์ได้ เพราะประโยคเหล่านั้นสามารถดึงให้คนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน (Me - too) เข้ามามีส่วนร่วม (Engage) และสร้างจำนวนคอมเมนต์มากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เรื่องราวนั้นเข้าไปอยู่ในกระแสสนใจของคนจำนวนมาก ซึ่งหากประโยคนั้นถูกส่งต่อโดยอินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) และอาจรวมถึงกลุ่มสื่อมวลชน กราฟของความรุนแรงก็จะพุ่งสูงขึ้นจากการกระจายคำพูดออกไป ตามจำนวนผู้ติดตามที่เข้ามาเห็นข้อความอีกนับไม่ถ้วน

'Online Crisis เป็นสิ่งที่ต่างออกไปจาก crisis ในอดีต ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเสริมด้วยการรายงานและการมีส่วนร่วมของ Netizens ทำให้ Online Crisis มีการกระจายอย่างรวดเร็ว ไร้ทิศทางและบางครั้งก็ห่างไกลจากความจริงที่เกิดขึ้น เพราะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย' ประโยคที่บอกเล่าความต่างของภาวะวิกฤตในอดีตและปัจจุบัน จาก คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู ประธานสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด Digital Super Agency เจ้าแรกของเมืองไทย คุณพงษ์ทิพย์ พีอาร์ตัวแม่ที่คร่ำหวอดในวงการพีอาร์เมืองไทยกว่า 25 ปี ทำให้เราได้เห็นภาพกลุ่มคนนับร้อยนับพันเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสารเป็นผู้ส่งสารกลับโดยทันที ส่งให้วิกฤตของแบรนด์ลุกลามรวดเร็ว จนการแก้ไขปัญหาที่เคยได้ผลในอดีตกลับแก้ไขไม่ได้แม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ และทำให้ภาพของแบรนด์ติดลบในสายตาผู้บริโภคติดค้างบนโลกออนไลน์

แม้ว่าการเติบโตของดิจิทัลจะจุดให้วิกฤตเล็กๆ ลุกลามใหญ่โตจนบางครั้งแก้ไขยาก แต่ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลอีกเช่นกัน ที่ได้สร้างเครื่องมือสำหรับ 'ระวัง' การเกิดภาวะวิกฤตบนโลกออนไลน์ได้อย่างอยู่หมัด เช่น บริษัท เรียล สมาร์ท เองก็มีเครื่องมือสำหรับฟังความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ 'Real Listening Service' แบบเรียลไทม์ หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความรุนแรงของวิกฤต - Crisis Threat Level ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์และการมีส่วนร่วม (engagement) ในแต่ละห้วงเวลาแสดงให้เห็นว่าโพสต์หรือคอมเมนต์ที่พูดถึงแบรนด์ มีจำนวนข้อความมากน้อยเท่าใด มีผู้เห็นข้อความกี่คน มีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาดูหรือไม่และมีการแชร์ต่อไปหรือไม่อย่างไรก่อนไปจบที่น้ำหนักของความรุนแรงอยู่ในระดับใด

ทั้งนี้ คุณพงษ์ทิพย์ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า 'ที่เรียล สมาร์ท เราใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เราคิดขึ้นมาจากการใช้เทคโนโลยีรวมกับประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเพื่อเป็นการ 'ระวัง' การที่แบรนด์จะถูกผลกระทบ หรือได้รับความเสียหายเชิงภาพลักษณ์ เราแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อให้การตัดสินใจจัดการกับวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่ออกมามีสาระมากที่สุด เหมาะสมที่สุด'

การสื่อสารออกไปหาผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในห้วงเวลาวิกฤต เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงต้องอาศัยประสบการณ์ และข้อมูลจริงที่อ่านจากเรียลไทม์ 'การชี้แจงภาวะวิกฤตบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ได้หรือจบลงแค่คำขอโทษ ทุกคำพูดที่พูดออกมาแล้วจะผูกมัดตัวแบรนด์อยู่ตลอด ผู้พูดต้องตอบคำถามสังคมด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง มีทางออกที่ดีสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น และที่สำคัญต้องสื่อสารเชิงกลยุทธ์' คุณพงษ์ทิพย์ กล่าว

ด้วยปัจจัยมากมายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์ ทำให้ภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัลได้กลายเป็นปัญหาที่ขยายตัวได้รวดเร็วและยากต่อการแก้ไข บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด ในฐานะ Digital Super Agency แห่งแรกของประเทศไทย ผู้ให้บริการบริหารการสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร จึงตอบต่อโจทย์ของแบรนด์หรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการให้บริการดูแลจัดการทุกภาวะวิกฤตของแบรนด์ ไล่ตั้งแต่การใช้เครื่องมือในการมอนิเตอร์ริ่ง ข้อความบนโลกออนไลน์ วิเคราะห์ความรุนแรงของวิกฤต ช่วยเหลือแบรนด์ในการสื่อสารออกไปสู่ผู้บริโภค เพื่อจัดการกับวิกฤตอย่างเหมาะสม และใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำขึ้นอีก ช่วยให้แบรนด์สามารถเติบโตบนโลกออนไลน์ด้วยภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

9
ผู้แทนขายอาหารเสริม แทมโป้
คุณประโยชน์หลักบำรุงร่างกาย สำหรับผู้ชาย สกัดจากธรรมชาติ
ไม่เป็นอันตราย มี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา10-3-37457-1-001 ไม่เป็นผลข้างเคียง
คุณค่าเพิ่มเติมอีก เข้าดูถึงที่กะไว้ http://www.bbbigshop.com/product/tampo.php
ในกระปุก มี :  60 CPs.

ราคา 1700 บาท 
ทางร้านเรา รับประกันจะได้ของแท้แน่นอน100%
ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ของแน่ๆสินค้ามีพร้อมส่ง ส่งไปรษณีย์ EMS หรือ เก็บเงินปลายทางก้ได้
สินค้าราคาถูกพิเศษจัดส่งฟรีทั่วไทยพึงพอใจ
สั่งซื้อโทร.089-4028986ติดต่อคุณบอย หรือ Line ID : @klw6406v
 
อาหารเสริมแทมโป้ ซื้อเลย 0894028986

10
มาริโอ ยาร์เดล อดีตดาวยิงเลือดบราซิเลียน ยอมรับเคยใช้ยาเสพติดประเภทที่อันตายที่สุดจนส่งผลให้นอนไม่หลับเป็นสัปดาห์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะย้ายมาโลดแล่นในลีกเมืองผู้ดีกับ โบลตัน 
 
     มาริโอ ยาร์เดล อดีตกองหน้าทีมชาติบราซิล เปิดใจตนเคยเสพโคเคนจนส่งผลให้นอนไม่หลับตลอดสัปดาห์ ก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับ โบลตัน วันเดอเรอร์ สโมสรดังในประเทศอังกฤษ

     อดีตหัวหอกเลือดแซมบ้า เคยเสพยาเสพติดประเภทที่อันตรายที่สุดในช่วงระหว่างปี 2002 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เจ้าตัวยังค้าแข้งอยู่กับ สปอร์ติ้ง ลิสบอน หรือประมาณ 1 ปีก่อนที่จะย้ายมาไล่ล่าตาข่ายในถิ่นรีบ็อค สเตเดี้ยม

     ยาร์เดล ในวัย 48 ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแข้งจอมพเนจรที่เคยผ่านการค้าแข้งหลายสโมสรอย่างเช่น ปอร์โต้ และ กาลาตาซาราย เป็นต้น  ใช้โคเคนอย่างหนักในช่วงระหว่างที่ร่วมรายการเรียลลิตี้ "บิ๊ก บราเธอร์" เวอร์ชั่นประเทศโปรตุเกส

 

     "ในปี 2002 ผมเคยใช้ยาเสพติดเกินขนาดและทำให้ตื่นตลอด 7 วันสำหรับใครก็ตามที่เจอผม ผมมักจ้างสาวๆ ผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผม สุดท้ายทุกอย่างก็โอเค ผมต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาได้"

     "ผมไม่มีคำพูดอะไรที่จะขอบคุณสำหรับโอกาสที่ผมได้รับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมยังมีชีวิตอยู่ และปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้เสพยาอีกต่อไปแล้ว" อดีตดาวยิงโบลตัน วันเดอเรอร์ส ระบุ
 

11
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด : คาดเศรษฐกิจไทยปี 65 โต 3.3% จับตาปัจจัยสำคัญทุกไตรมาสตลอดทั้งปี

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะเติบโตร้อยละ 3.3 อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามตลอดทั้งปี 

4 ไตรมาส 4 ปัจจัยสำคัญต้องติดตาม

ไตรมาสที่ 1 : ฤดูกาลท่องเที่ยวของไทยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงไตรมาส 1 ของปีถัดไป ในไตรมาสนี้จึงเป็นที่จับตามองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไฮซีซั่นอย่างไร หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยอย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ไตรมาสที่ 2 : เป็นช่วงของการทบทวนประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2565 ว่าจะมีจำนวน 5-10 ล้านคนตามที่คาดการณ์ไว้ได้หรือไม่ และสะท้อนให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวกำลังค่อยๆ ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติแล้วจริงไหม
ไตรมาสที่ 3 : อาจจะเกิดความผันผวนในตลาดการเงินอันเป็นผลมาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับธนาคารกลางอื่นในโลก เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ ในโลกอาจจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดเงินทุนไหลออกนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ประเทศไทยไม่มีตัวช่วยอย่างดุลบัญชีเดินสะพัดและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งเฉกเช่นในอดีตก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ไตรมาสที่ 4 : น่าจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2566
"ปีนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนรออยู่ โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามทุกไตรมาสตลอดทั้งปี," ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าว

"ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีมุมมองระมัดระวังสำหรับเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ก่อนการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะเติบโตร้อยละ 3.3 ซึ่งในขณะนั้นเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าประมาณการจากสำนักอื่น แต่ตอนนี้ หลายๆ แห่งกำลังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของตนลงมา" 

การลงทุน การบริโภคภาคเอกชน ยังไม่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ตั้งแต่ก่อนการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน การลงทุนภาคเอกชนยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภค แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยทั้งสองตัวแปรนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในภาคเอกชนที่ยังปกคลุมอยู่ในปี 2565

เริ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2566

แม้ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังอยู่ในกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งไว้ ดังนั้น ด้วยภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศยังต้องการการประคับประคอง คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ตลอดทั้งปี 2565 และหากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวได้จริง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดว่า กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในปี 2566  ดร.ทิม กล่าว

ดอลลาร์/บาท น่าจะอยู่ที่ 32 ในสิ้นปี 2565

การที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ค่าเงินบาทน่าจะยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากการท่องเที่ยวค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว ค่าเงินบาทน่าจะเริ่มแข็งค่าขึ้นในครึ่งปีหลัง

12
อุปกรณ์ออกกำลังกาย HOME GYM และ COMMERCIAL ราคาถูกและได้คุณภาพ

อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ฟิตเนส Home Gym และ  Commercial  ราคาถูกและได้คุณภาพ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะมากกับการใช้ภายในบ้านช่วง Work from home ช่วงนี้นะครับ เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์กีฬาหลากหลายประเภทครบวงจร แข็งแรงทนทาน รับประกันคุณภาพ ในปัจจุบันนี้กระแสการรักสุขภาพกำลังมาแรงเป็นอย่างมาก จึงทำให้การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายได้รับความนิยมจากกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งทำให้หลายๆคนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายไว้ใช้เองภายในบ้าน เนื่องจากนอกจะได้ความแข็งแกร่ง ได้สุขภาพที่ดีนั้น ยังนำไปสู่เรื่องของความสวยความงามของรูปร่างอีกด้วย แต่ทุกท่านอาจยังไม่ทราบวิธีการเลือกซื้อเครื่องออกกำลังการดีๆสักเครื่องนึงไว้ที่บ้านนั้น ควรดูองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจในเรื่องนั้นกันอย่างถ่องแท้เลยทีเดียว บอกได้เลยคุ้มค่าอย่างแน่นอน

Facebook : CCT Fitness นำเข้าเครื่องออกกำลังกาย
Tel: 089-750-7380
สนใจชมตัวอย่างสินค้า >> https://goo.gl/maps/RBNaNTLmk8LD3T2A8 

13
ขายถูกเดอะคาแนล-ระยอง-คอนโดใหม่ไม่เคยเข้าอยู่ ขายคอนโดถนนราชชุมพล ค.2 เนินพระ ระยอง คอนโดระยองขายถูกกู้ได้สูง-กู้ได้เต็ม

  คอนโดระยองขายถูกกู้ได้สูง-กู้ได้เต็ม  ราคา1,950,000 ถูกกว่าใกล้เคียง ราคานีไม่มีแล้ว

ขายเดอะคาแนลคอนโดใหม่ไม่เคยเข้าอยู่  ขายคอนโดถนนราชชุมพล ค.2 เนินพระ ระยอง ถ.ราชชุมพล ค.2  ตำบลเนินพระระยอง ถูกกู้ได้สูง กู้ได้เต็ม ห้องอยู่ชั้น4 34 ตารางเมตร ไม่เคยเข้าอยู่ค่ะ ราคา1,950,000 ถูกกว่าใกล้เคียง ราคานีไม่มีแล้ว
ตกแต่งบิ้วอินพร้อมเข้าอยู่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

 ขายคอนโดถนนราชชุมพล ค.2 เนินพระ ระยอง เดอะคาแนลคอนโด ตกแต่งบิ้วอินพร้อมเข้าอยู่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย
The Canal condo เนินพระระยอง คนโดตอบสนองชิวิตคนรุ่นใหม่ในเมืองระยอง เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงาน และ อยู่อาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวก
สระว่ายน้ำ
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
ห้องออกกำลังกายขนาดใหญ่

สถานที่ใกล้เคียง
แม็คโครระยอง
เซ็นทรัลระยอง
แหลมทองระยอง
โฮมโปร แหลมทอง
เทสโก้ โลตัสระยอง

การเดินทางสะดวก
ถนน ราชชุมพล ค.2
ถนนหลังห้างแม็คโคร
ถนนบายพาส36


ที่ตั้งโครงการ 111 หมู่ 1 ถ.ราชชุมพล ค.2 ตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง
จำนวนอาคาร 1 อาคาร, 7 ชั้น , ทั้งหมด 76 ยูนิต จำนวนที่จอดรถ 100 %

สนใจ
สอบถาม เสริมศิริ ธีรเทียนวรกิจ 092-426-1919 LINEID Siri1222


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://kaaiduan.com/คอนโดระยอง/ขายเดอะคาแนลคอนโดใหม่ไ/


คำค้น
ขายเดอะคาแนลคอนโดใหม่ไม่เคยเข้าอยู่, ขายคอนโดใหม่ถนนราชชุมพล ค.2 ตำบลเนินพระ, ขายคอนโดใหม่ระยองกู้ได้เต็ม, ขายถูกกู้ได้สูงคอนโดใหม่ระยอง, ขายคาแนลคอนโดเนินพระถูกกว่าใกล้เคียง. 
ขายคอนโดใหม่ไม่เคยเข้าอยู่ระยอง, ขายคอนโดใหม่เมืองระยอง, ขายคอนโดใหม่ระยองกู้ได้สูง, ขายถูกกู้ได้สูงคอนโดระยอง, ขายคนโดเนินพระถูกกว่าใกล้เคียง

14
รูปแบบในการแจกสติ๊กเกอร์ไลน์ ฟรี แบบ Event มีทั้งหมด  3 รูปแบบ

1. เพิ่มเพื่อนทาง LINE OA หรือ ไลน์ส่วนบุคคล เพื่อส่งของขวัญ ทีละคน

2. สแกนลิงค์ /QR Code เพื่อรับสติกเกอร์ไลน์ฟรี แบบ 1 คน : 1 ลิงค์/QR Code 

3. ทุกคนรับสติกเกอร์ฟรี ผ่าน 1 ลิงค์/Qr code พร้อมกันในเวลาเดียว ทางหน้าเว็บเพจ
เพิ่มเพื่อนทาง LINE OA หรือ ไลน์ส่วนบุคคล เพื่อส่งของขวัญ ทีละคน

ส่งสติกเกอร์ไลน์ไปหาลูกค้าแต่ละคนแบบง่าย  โดยลูกค้าแอดมาเป็นเพื่อนกับบัญชีไลน์ลูกค้า ใช้กับบัญชีไลน์ทางการ LINE OA  หรือ บัญชีส่วนบุคคล ก็ได้ ทาง ChatStick จะบริการแอดมินในการนำส่งในส่วนนี้  พร้อมบริการเสริม เก็บข้อมูลลูกค้าได้อีกด้วย 

ด้วยระบบหลังบ้านจากทีมงาน ChatStick ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับสติ๊กเกอร์ไลน์เสมือนได้สติกเกอร์แจกฟรีแบบ Sponsored Sticker  และลูกค้ายังได้ลิ้งพร้อม QR Code เพื่อไปโปรโมทในช่องทางต่างๆได้อีกด้วยสแกนลิงค์ /QR Code เพื่อรับสติกเกอร์ไลน์ฟรี แบบ 1 คน : 1 ลิงค์/QR Code

ส่งสติกเกอร์ไลน์ไปหาลูกค้าแต่ละคนแบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งลูกค้าแต่ละคน จะได้รับลิ้งที่แตกต่างกัน
เหมาะกับกิจกรรมที่แจกหาลูกค้าเป็นรายคน หรือ สมาชิก ในกลุ่มบริษัท สมาคม  แฟนคลับ เป็นต้น 

ทุกคนรับสติกเกอร์ฟรี ผ่าน 1 ลิงค์/Qr code พร้อมกันในเวลาเดียว ทางหน้าเว็บเพจ

ส่งสติกเกอร์ไลน์ไปหาลูกค้าจำนวนมากผ่าน Link หรือ หน้าเว็บเดียว เหมาะกับงาน Event หรือ การบอร์ดแคสไปหากลุ่มลูกค้าจำนวนมากในครั้งเดียว
โดยทีมงานจะมีรายงานการดาวน์โหลด และ สถานะของสติกเกอร์แต่ละชุดให้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพิ่มเพื่อน หรือ เพิ่มยอดผู้ติดตามตามช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15
รมว.เกษตร ยันไม่ได้ปกปิดโรค ASF สั่งปศุสัตว์สรุปตัวเลข พร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบเชื้อโรค African Swine Fever หรือ ASF ในสุกร (อหิวาต์แอฟริกาในสุกร) จากการเก็บตัวอย่างจากพื้นผิวสัมผัส (surface swab) ที่โรงฆ่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมว่า กรณีนี้ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์รายงานข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานโดยละเอียดตั้งแต่ปี 61 จนถึงปัจจุบัน และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการมาตรการตามมาตรการป้องกันโรค ASF มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยสามารถปลอดเชื้อ ASF มานานกว่า 3 ปี ในขณะที่ประเทศอื่นพบว่ามีการระบาดหนัก

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราป้องกันอย่างดีที่สุด เพราะหากไม่ดำเนินการป้องกันแต่แรก จะเกิดการระบาดทั้งประเทศมากกว่านี้ แต่เมื่อมีการตรวจพบเชื้อ ก็ได้เรียกประชุมด่วน และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties; OIE) ต่อไป

"ขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้ปกปิด เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปิดบัง ไม่มีใครอยากให้พี่น้องประชาชนบริโภคหมูแพง ไม่อยากให้ผู้เลี้ยงหมูขาดทุน แต่เมื่อมีจุดที่บกพร่อง ต้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะนี้กำลังให้กรมปศุสัตว์สรุปตัวเลข ข้อมูลเบื้องต้นได้รับรายงานว่าหมูหายไป 13% จึงมีมาตรการระยะสั้นห้ามส่งออกในช่วงเวลานี้ อีกทั้งมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีอธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุว่า ไม่เคยรับหนังสือรายงานการพบเชื้อ ASF เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏชัด" รมว.เกษตรฯ กล่าว
รมว.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่ผ่านมานั้น ได้นำไปดำเนินการในเรื่องของเครื่องมือป้องกันและทำลายเชื้อโรค ย่าฆ่าเชื้อ รวมถึงเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจแล้ว

สำหรับเงินชดเชยเยียวยาของสุกรที่อยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยงของการติดโรค จะดำเนินการทำลายก่อนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยกระทรวงเกษตรฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรรายเล็กและรายย่อย เนื่องจากเป็นการดูแลผู้เลี้ยงสุกรที่ต้นทุนน้อย และไม่มีความพร้อมในการดูแลฟาร์ม

อย่างไรก็ดี ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงสุกร ในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมโรคให้สงบได้โดยเร็ว

16

แฟน.แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลุ้นระทึกอีกครั้งหลัง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านก่อนกำหนด หลังนักเตะมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณต้นขาในขณะซ้อมกับทีม โดยงานนี้ยังไม่แน่ว่า 'เฮียโด้' จะฟิตทันเกมลีกเยือน แอสตัน วิลล่า หรือไม่
     คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าซูเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินทางออกจากสนามซ้อมก่อนกำหนดหลังมีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขา ทำให้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่า 'ซีอาร์ 7' จะสามารถลงสนามในเกมพบ แอสตัน วิลล่า ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันเสาร์ที่ 15 มกราคมนี้ 

     กัปตันทีมชาติโปรตุเกส ไม่ได้ลงสนามในแมตช์ที่ 'ปีศาจแดง' เฉือน วิลล่า 1-0 ศึกเอฟเอ คัพ รอบ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บสะโพก แต่ดูเหมือนว่า 'เฮียโด้' จะโดนอาการบาดเจ็บบริเวณอื่นเล่นงานอีกครั้งขณะที่ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่แคร์ริงตัน 

 

ลุ้นฉะวิลล่า?โด้ออกสนามซ้อมก่อนเวลาหลังบาดเจ็บต้นขา
 

     จากสถานการณ์ดังกล่าว โรนัลโด้ ได้รับการตรวจเช็คจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสโมสร ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านซึ่งที่เคหสถานของเขามีเครื่องผลิตออกซิเจน (เอชบีโอที) ส่วนตัวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะ

     สำหรับเครื่องนี้จะเป็นการบำบัดด้วยออกชิเจนแรงดันบรรยากาศสูง ทำให้ผู้ใช้ได้หายใจเอาออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปแบบ 100 เปอร์เซนต์ซึ่งทำให้พลาสม่าในเลือกมีความสะอาด และช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย

     ทั้งนี้ทีมของกุนซือราล์ฟ รังนิก รั้งอยู่อันดับ 7 มี 31 คะแนนห่างจาก เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 4 ซึ่งเป็นโควตาสุดท้ายในการคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก  6 คะแนน แต่แข่งน้อยกว่า 'ขุนค้อน' 2 เกม 

13
รังนิกแย้มข่าวดี4สตาร์แมนยูส่อคัมแบ็กฟัดวิลล่า
แฟน. แมนฯ ยูไนเต็ด อุ่นใจได้ หลัง ราล์ฟ รังนิก แย้ม 4 สตาร์ส่อคัมแบ็กช่วยทีมบุกไปเยือน แอสตัน วิลล่า พร้อมหวัง ดีน เฮนเดอร์สัน อยู่กับ 'ปีศาจแดง' ต่อไป
    ราล์ฟ รังนิก ผู้จัดการทีมชั่วคราว แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, เจดอน ซานโช่ และ ฟิล โจนส์ น่าจะพร้อมกลับมาช่วยทีมในเกม พรีเมียร์ลีก นัดออกไปเยือน แอสตัน วิลล่า วันเสาร์ที่ 15 มกราคมนี้ 

    นักเตะทั้ง 4 รายดังกล่าว ไม่ได้ลงเล่นในเกม เอฟเอ คัพ รอบ 3 ที่ 'ปีศาจแดง' เปิดรัง โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เฉือนเอาชนะ แอสตัน วิลล่า หวุดหวิด 1-0 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวน

    อย่างไรก็ตาม รังนิก เผยในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า 'ผมคิดว่า พวกเขา (โรนัลโด้, แม็กไกวร์, ซานโช่ และ โจนส์) จะพร้อมลงสนาม พวกเขาเพิ่งแค่ลงซ้อมครั้งแรก คริสเตียโน่ เมื่อวานนี้ ส่วน แฮร์รี่ ผมคิดว่า ก่อนหน้าเมื่อวาน 1 วัน'

    'ดังนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้เราต้องรอการฝึกซ้อมรอบสุดท้ายในช่วงบ่ายวันนี้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะพร้อมลงสนามสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้' กุนซือชาวเยอรมัน กล่าว

    พร้อมกันนี้ รังนิก ยังหวังว่า ดีน เฮนเดอร์สัน ผู้รักษาประตูมือ 2 จะอยู่กับทีมต่อไป หลังมีรายงานว่านักเตะไม่พอใจอย่างมากหลังรู้ว่าตัวเองไม่ได้ลงเฝ้าเสาในเกม เอฟเอ คัพ ที่ชนะ แอสตัน วิลล่า

    'ผมบอกเขาว่าผมอยากให้เขาอยู่ต่อ เขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยม ผมอยากให้เขาอยู่กับทีมจริงๆ ผมเข้าใจดีว่าทำไมเขาถึงอยากเล่นในวัยเท่าเขา แต่เรายังคงอยู่ในการแข่งขัน 3 รายการ ผมสามารถเข้าใจความปรารถนาของเขาที่จะได้เวลาลงเล่นเป็นประจำ' รังนิก ทิ้งท้าย
 

17

Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก ระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลกมีจำนวน 318,491,885 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ระดับ 5,534,552 ราย

สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก (64,359,409) รองลงมาคืออินเดีย (36,317,927) บราซิล (22,718,606)

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 14 ล้านราย ได้แก่ สหราชอาณาจักร

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 12 ล้านราย ได้แก่ ฝรั่งเศส

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ล้านราย ได้แก่ รัสเซีย ตุรกี

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 8 ล้านราย ได้แก่ อิตาลี

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 7 ล้านราย ได้แก่ สเปน เยอรมนี

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 6 ล้านราย ได้แก่ อาร์เจนตินา อิหร่าน

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 5 ล้านราย ได้แก่ โคลอมเบีย

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 4 ล้านราย ได้แก่ อินโดนีเซีย โปแลนด์ เม็กซิโก

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 3 ล้านราย ได้แก่ ยูเครน แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 ล้านราย ได้แก่ มาเลเซีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เปรู เบลเยียม ไทย อิรัก

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ เวียดนาม โรมาเนีย ชิลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด์ กรีซ บังกลาเทศ สวีเดน เซอร์เบีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย ฮังการี ปากีสถาน จอร์แดน ไอร์แลนด์ โมรอกโก เดนมาร์ก คาซัคสถาน

นอกจากนี้ สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลก (866,891) ตามมาด้วยบราซิล (620,419) อินเดีย (485,035)

ประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 3 แสนราย ได้แก่ รัสเซีย เม็กซิโก

ประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 2 แสนราย ได้แก่ เปรู

ประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 แสนราย ได้แก่ สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย อิตาลี อิหร่าน โคลอมเบีย ฝรั่งเศส อาร์เจนตินา เยอรมนี โปแลนด์

18

ย้อนดู 5 ลูกยิงสุดสวยของ เจอร์เก้น คล็อปป์ สมัยยังค้าแข้ง โดยอันดับ 1 ต้องยกนิ้วให้หลังจัดการวอลเลย์จากนอกเขตโทษเข้าไปตุงตาข่ายอย่างงดงาม
    เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล พิสูจน์ให้เห็นฝีมือแล้วว่า เป็นหนึ่งในสุดยอดกุนซือลูกหนังเวลานี้ หลังทำผลงานยอดเยี่ยมไล่ตั้งแต่สมัยคุม ไมนซ์ 05, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และ 'หงส์แดง' 

    ขณะที่ในสมัยเป็นนักเตะนั้น คล็อปป์ เคยเล่นทั้งตำแหน่งกองหน้าและแบ็กขวา โดยค้าแข้งกับ ไมนซ์ ระหว่างปี 1990-2001 ได้โอกาสลงสนาม 325 เกม ทำได้ 56 ประตู

    สมัยค้าแข้ง คล็อปป์ เคยทำประตูสวยๆ ไว้หลายลูก และ บุนเดสลีกา ก็มีคลิป 5 ลูกยอดเยี่ยมสุดของเจ้าตัว โดย 2 ประตูมาจากการโหม่ง และอีก 3 ประตูมาจากการยิงวอลเลย์

    อันดับ 1 ที่ บุนเดสลีกา ยกให้เป็นประตูสวยสุดของ คล็อปป์ เกิดขึ้นในเกมที่ ไมนซ์ เปิดบ้านพบ เมพเพ่น เมื่อฤดูกาล 1997/98 หลังลงมาเป็นตัวสำรองแล้วยิงเข้านาทีที่ 73 ด้วยการวอลเลย์จากนอกกรอบเขตโทษพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างงดงาม 

    คล็อปป์ อำลาสนามในปี 2001 ก่อนได้โอกาสก้าวขึ้นมาคุม ไมนซ์ อย่างรวดเร็ว และสามารถนำทีมขึ้นมาเล่น บุนเดสลีกา ครั้งแรกในปี 2004 จากนั้นก็ไปคุม ดอร์ทมุนด์ เมื่อปี 2008 

    คล็อปป์ พา 'เสือเหลือง' คว้าแชมป์ บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2010/11 และสามารถพาทีมป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ในซีซั่นต่อมา รวมทั้งได้แชมป์ เดเอฟเบ โพคาล ฤดูกาล 2011/12

    จากนั้นกุนซือชาวเยอรมัน ก็มาคุม ลิเวอร์พูล เมื่อปี 2015 ก่อนพา 'หงส์แดง' คว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี เมื่อปี 2020 รวมทั้งได้แชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2018/19, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 2019 และสโมสรโลกปี 2019
 

20

นัดแรกของศึก คาราบาว คัพ หรือ ลัก คัพ รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ลิเวอร์พูล กับ อาร์เซน่อล จบลงที่การเสมอกัน 0-0 ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับ 'หงส์แดง' แล้วนั้น นี่นับเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวัง เพราะพวกเขาอุตส่าห์ได้เล่นใน แอนฟิลด์ แถมอีกฝ่ายยังเหลือผู้เล่นแค่ 10 คนตั้งแต่นาทีที่ 24 อีกต่างหาก
  ทั้งนี้ คนที่โดนไล่ออกของ อาร์เซน่อล ในนัดดังกล่าวคือ กรานิต ชาคา จนทำให้ดาวเตะชาวสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นนักเตะจากทีมระดับ พรีเมียร์ลีก ที่โดนไล่ออกมากที่สุดจากการลงเล่นในทุกรายการ หากนับตั้งแต่ฤดูกาล 2016-17 เป็นต้นมา ที่จำนวน 5 ครั้ง แต่นอกจากนั้นแล้วมันยังมีเกร็ดอีกบางอย่างที่น่าสนใจด้วย ตามที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

 - คู่ที่เจ๊ากันบ่อย


3 เกร็ดน่าสนใจจากวันที่ไร้สกอร์ใน แอนฟิลด์
  การที่ทั้ง 2 ทีมเสมอกันแบบไร้สกอร์ในนัดล่าสุดมันถือว่าน่าแปลกใจพอตัวเมื่อพิจารณาถึงการที่ช่วงหลายนัดที่ผ่านมาทั้ง 2 ทีมต่างก็มีเกมรุกที่โดดเด่นจนทำประตูได้หลายลูก แต่ผลการแข่งขันที่ออกมาก็ทำให้นี่นับเป็นครั้งที่ 5 เข้าไปแล้วที่ ลิเวอร์พูล กับ อาร์เซน่อล เสมอกัน 0-0 ในรายการ ลีก คัพ ซึ่งมันไม่มีคู่ไหนอีกแล้วที่จะเสมอกันด้วยสกอร์ 0-0 ในรายการนี้มากไปกว่าพวกเขา

  นอกจากนี้ การเจอกัน 3 ครั้งหลังสุดในศึก ลีก คัพ ระหว่าง ลิเวอร์พูล กับ อาร์เซน่อล นั้น มันก็จบลงที่การเสมอกันทั้ง 3 หนด้วย โดย 2 เกมก่อนหน้านี้สกอร์ที่ออกมาคือ 5-5 และ 0-0

 - ผู้ที่ได้คลีนชีทหนแรก

21
นครเซี่ยงไฮ้สั่งระงับการเดินทางท่องเที่ยว หลังยอดติดเชื้อโควิดพุ่ง

นครเซี่ยงไฮ้สั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวบางประการในวันศุกร์ (14 ม.ค.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะจัดการกับการแพร่ระบาดของยอดผู้ติดเชื้อในชุมชน ขณะเมืองเผชิญกับการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่า บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั้งผู้ให้บริการแบบออนไลน์และออฟไลน์ต้องระงับกรุ๊ปทัวร์ระหว่างเซี่ยงไฮ้กับมณฑล ภูมิภาค หรือเทศบาลอื่น ๆ อีกครั้ง หลังจากที่นครเซี่ยงไฮ้รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน 5 รายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าที่มาจากต่างประเทศ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในเซี่ยงไฮ้ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 10 วันแรกของเดือนม.ค. แซงหน้ายอดรวมของผู้ติดเชื้อของเดือนธ.ค.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ขณะที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศเสร็จสิ้นการกักตัว 14 วัน และเข้าสู่ชุมชนภายใต้การเฝ้าติดตามด้านสุขภาพอีก 1 สัปดาห์ พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกจากบ้าน และต้องไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เยี่ยมชมสถานที่ปิดที่แออัด เช่น ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต หรือแม้แต่เดินเตร็ดเตร่ภายในที่อยู่อาศัยชุมชน

22

นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในวันพุธ (12 ม.ค.) ว่า เงินเฟ้อในสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในไตรมาส 2/2565

"นี่คือประเด็นที่เราต้องจัดการกับปัญหาติดขัดด้านห่วงโซ่อุปทาน แต่เรามองเห็นสัญญาณความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวบ้างแล้ว" นางจอร์เจียวากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี

ในวันเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้น 7.0% ในเดือนธ.ค.ปี 2564 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบรายปีมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปี 2525

ส่วนทางด้านจีนนั้น นางจอร์เจียวาได้กล่าวว่าได้มีการยกเลิกนโยบายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจก่อนเวลาอันควรเล็กน้อย โดยการบริโภคในจีนไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อชดเชยภาวะชะงักงันในเศรษฐกิจ อันเกิดจากผลพวงของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี นางจอร์เจียวาระบุว่า จีนสามารถใช้นโยบายทางการคลังในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึง 5%

"ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดำเนินการในทิศทางดังกล่าวบ้างแล้ว และดิฉันคาดการณ์ว่าจะมีการออกนโยบายเพิ่มเติมในอนาคต"
ก่อนหน้านี้ นางจอร์เจียวาได้ออกมาเตือนว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตราย และตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วและชาติที่กำลังพัฒนา

"ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางแห่งอื่น ๆ ต่างก็รู้ดีว่าจะจัดการกับเงินเฟ้ออย่างไร แต่สิ่งนี้จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ และเพิ่มความเสี่ยงจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ"

23
เราทำให้ คุณวางใจ ได้มาตรฐาน
สินค้าขายดี ขายง่าย กำไรงาม
อยากทำแบลนด์ ให้เราผลิตแพคเกจหลากหลาย
มาตรฐาน อ.ย.


รับชมวีดีโอ :
https://www.youtube.com/watch?v=moFH5I2sdWg

***รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ***
***รับผลิตในแบลนด์คุณ*** การทำแบลนด์สายงานคุณหยงแอดไลน์หรือโทรคุณเปิ้ล  0901979366 https://www.facebook.com/mooyimyim.aroy.d/หมูแผ่น,หมูแผ่นกรอบ,หมูแผ่นทอด,ขายส่งขนม,หมูแผ่นนครปฐม


24


ปักธงเป็นโบรกรายแรกที่ให้บริการ Robot เทรด วิเคราะห์ เฝ้าหุ้น แบบเรียลไทม์ด้วยโปรแกรมระดับโลก รับปีเสือทอง

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS เปิดตัวบริการ Meta Trader 5 หรือ "MT5" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะ สามารถวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วย Robot เป็น "เจ้าแรก" ในวงการหลักทรัพย์ โดย "MT5" เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ รายงานและสรุปการซื้อขายหุ้นแบบ Real time พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวต่างๆ ในตลาดได้คล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยค่าคอมขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงล้านละ 1,000 บาท เท่านั้น

MT5 คือสุดยอดโปรแกรมเทรดในยุค High Frequency Trading (HFT) ที่รองรับทั้งการซื้อขายด้วยมือ และ Robot พร้อมการทำ Simulation อย่างครบเครื่อง โดยมีไฮไลท์สำคัญคือ 1. Smart Stream โปรแกรมอัจฉริยะที่คอยเฝ้า BidAsk / Ticker / Volume หุ้นทั้งตลาดแบบ Real Time ที่หากใครขยับ เราสามารถรู้ได้ทันที 2. Smart Port หรือการสร้าง Multi Robot ด้วยตัวเอง ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ Real Time แบบ Advance Portfolio 3.Smart Stat โปรแกรมวิเคราะห์การซื้อขายของตนเองแบบ Real Time ช่วยให้เข้าใจตนเองมากขึ้น พัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น 4. Smart Volume เครื่องมือวิเคราะห์ เจาะลึก Volume Analysis ระดับ Ticker พร้อมข้อมูล Big Data Ticker หุ้นทั้งตลาด

ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. คันทรี่ กรุ๊ป เผยว่า บริษัทฯ มุ่งหานวัตกรรมเครื่องมือเทรด (Trading Innovation) ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจับมือกับ Top Trader นำเสนอ "MT5" สุดยอดเครื่องมือเทรดหุ้นอัจฉริยะระดับโลก สู่ตลาดการซื้อขายออนไลน์เป็นรายแรกของประเทศไทย ที่สามารถวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วย Robot พร้อมข้อมูลการซื้อขายระดับ Big Data ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Volume แบบเฉพาะบน MT5 รวมถึงรายการซื้อขายที่มาพร้อมการวิเคราะห์สรุปการซื้อขายแบบ Realtime โดยคาดหวังว่า นอกเหนือจากโปรแกรม MT5 แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้นำที่ขยายขอบเขตการซื้อขายสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกในอนาคต ซึ่งเรามีแพลตฟอร์มและ Database ที่ครอบคลุมทำให้ไม่พลาดที่จะส่งความเคลื่อนไหวการลงทุนทุกย่างก้าวแบบ Realtime ให้กับลูกค้าได้ทราบ เพื่อนำไปพิจารณาให้เกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าพอใจ โดยส่งคำสั่งได้ทั้งบน PC และ Smartphone ด้วยเริ่มต้นค่าคอมขั้นต่ำเพียงล้านละ 1,000 บาท เท่านั้น และมีค่าบริการรายเดือนๆ ละ 250 บาท โดยฟรี 2 เดือนแรกในการใช้บริการ ซึ่งพร้อมให้บริการแล้ววันนี้

นักลงทุนหรือลูกค้าที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0-2205-7090 หรือสมัครเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่ 0-2205-7263 หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

25
'แพลน บี มีเดีย' ปลุกกระแสตลาด OOH media รับปีเสือ จัดใหญ่ #BKKNFT REAL WORLD OUT OF HOME NFT EXPERIENCE

'แพลน บี มีเดีย' ปลุกกระแสตลาด OOH media รับปีเสือ จัดใหญ่ #BKKNFT REAL WORLD OUT OF HOME NFT EXPERIENCE ครั้งแรกในไทยกับการเนรมิตจอดิจิตอลบนท้องถนนกว่า 900 จอให้กลายเป็น Outdoor art gallery

ครั้งแรกในประเทศไทย 'แพลน บี มีเดีย' จัดใหญ่รับปีเสือ กับงาน #BKKNFT REAL WORLD OUT OF HOME NFT EXPERIENCE การแสดงศิลปะ NFT บนจอดิจิตอลของแพลน บี กว่า 900 จอทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2019 ท้องถนนที่เคยพลุกพล่านเต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว กลับดูว่างเปล่าด้วยมาตรการ ล็อกดาวน์ และ Social Distancing

แต่อย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์กลับไม่ได้เงียบเหงา ทั้งยังได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กันอย่างมาก พลังของความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะดิจิทัลได้รับการปลดปล่อยผ่าน NFT และมีศิลปินจำนวนมากให้ความสนใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

#BKKNFT โปรเจ็กต์นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีความหลากหลายที่สุดในประเทศไทย พร้อมด้วยนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ อย่าง แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิก โดยโปรเจกต์นี้เป็นการผสมผสานโลก 'ออนไลน์' และ 'ออฟไลน์' ที่ดีที่สุด ผ่านงานศิลปะ NFT จากศิลปินที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งเดิมอาจเข้าถึงผู้ชมทางออนไลน์ที่จำกัด ให้ได้แสดงผลงานต่อผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นผ่านเครือข่ายสื่อนอกบ้านที่ใหญ่ที่สุด มากถึง 900 จอทั่วประเทศ ช่วยสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้าน

โปรเจ็กต์นี้ได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังระดับโลก อาทิเช่น Seerlight, Misang และ Mark Constantine Inducil, ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Linecensor, Pondering, 3land, Iputsa, PUCK และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกจำนวนมาก รวมไปถึงได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้สะสมงานศิลปะ NFT ทั่วโลก ร่วมนำภาพสะสมมาขึ้นแสดงบนจอดิจิตอล พร้อมทั้งโปรเจ็กต์นี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม NFT and Crypto Art Thailand ในการโปรโมทและร่วมคัดเลือกผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ของไทยที่มีความสนใจมาเข้าร่วมโปรเจ็กต์นี้อีกด้วย

รวมผลงานมากถึง 350 ผลงาน จากศิลปินกว่า 250 ชีวิต ที่จะมาเพิ่มสีสันบนจอดิจิตอล แต่งแต้มให้ท้องถนนสดใส เต็มไปด้วย Outdoor art gallery ตลอด 1 เดือน

สามารถชมผลงานศิลปะ NFT ได้ทุกวันผ่านจอดิจิตอลทั่วประเทศ อาทิเช่น [email protected] จอดิจิตอลขนาดใหญ่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, Parc Paragon The 90 Degree & Interchange 21 จอบริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนและจอบริเวณแยกอโศกมนตรี, Emporium&Emquartier จอบริเวณหน้าศูนย์การค้า Emporium&Emquartier, และเครือข่ายจอดิจิตอล รวมกว่า 900 จอ

พร้อมโชว์พิเศษกับการแสดงผลงานศิลปะ NFT ต่อเนื่องตลอด 1 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ เวลา 20.35 - 21.35 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่จอ [email protected] บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, Parc Paragon The 90 Degree & Interchange 21 จอบริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนและจอบริเวณแยกอโศกมนตรี และจอบริเวณหน้าศูนย์การค้า Show DC

และทาง Zipmex กำลังจะมีโปรเจกต์ดีๆ กับงาน 'MetaWorld' ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ณ สยามพารากอน อีกด้วย ผู้ที่สนใจงานศิลปะ NFT สามารถติดตามรายละเอียดงานผ่านช่องทางของ Zipmex ได้เร็วๆ นี้

ติดตามรายละเอียดของงาน #BKKNFT เพิ่มเติมได้ที่Facebook / Twitter : Plan B media

26
เกาหลีใต้เตรียมใช้ยาเม็ดต้านโควิดของไฟเซอร์ เหตุโอมิครอนระบาด

กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีใต้จะเริ่มใช้ยาเม็ดต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์ เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อในวันศุกร์นี้ (14 ม.ค.) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ (KDCA) ระบุว่า แพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) ซึ่งเป็นยาต้านโควิด-19 ชนิดรับประทานของไฟเซอร์ จะถึงเกาหลีใต้อย่างน้อย 21,000 เม็ดในวันนี้ และจะถูกส่งไปยังร้านขายยา 280 แห่ง และศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อ 90 แห่ง

KDCA กล่าวว่า ยาเม็ดดังกล่าวจะเริ่มใช้ในการรักษาผู้ป่วยวันละกว่า 1,000 คน โดยจะเริ่มนำไปรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรง, ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันลดลง

นอกจากนี้ ยาอีก 10,000 เม็ดจะถึงเกาหลีใต้ภายในสิ้นเดือนม.ค.

ไฟเซอร์ระบุว่า ตามข้อมูลจากการทดสอบทางคลินิกของบริษัทนั้น ยาแพ็กซ์โลวิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้เกือบ 90% ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรง ขณะที่ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการล่าสุดชี้ว่า ยายังคงมีประสิทธิภาพในการต้านโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้จะตัดสินใจในวันศุกร์นี้ว่าจะขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่ หลังจากประกาศใช้ครั้งล่าสุดเมื่อกลางเดือนธ.ค. เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันพุ่งแตะเกือบ 8,000 รายต่อวัน

ทั้งนี้ เมื่อนับถึงวันพุธ 12 ม.ค. KDCA ระบุว่า ชาวเกาหลีใต้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมากกว่า 84.4% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่มีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์แล้ว 43.1%

27

นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในวันพุธ (12 ม.ค.) ว่า เงินเฟ้อในสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในไตรมาส 2/2565

"นี่คือประเด็นที่เราต้องจัดการกับปัญหาติดขัดด้านห่วงโซ่อุปทาน แต่เรามองเห็นสัญญาณความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวบ้างแล้ว" นางจอร์เจียวากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี

ในวันเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้น 7.0% ในเดือนธ.ค.ปี 2564 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบรายปีมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปี 2525

ส่วนทางด้านจีนนั้น นางจอร์เจียวาได้กล่าวว่าได้มีการยกเลิกนโยบายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจก่อนเวลาอันควรเล็กน้อย โดยการบริโภคในจีนไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อชดเชยภาวะชะงักงันในเศรษฐกิจ อันเกิดจากผลพวงของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี นางจอร์เจียวาระบุว่า จีนสามารถใช้นโยบายทางการคลังในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึง 5%

"ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดำเนินการในทิศทางดังกล่าวบ้างแล้ว และดิฉันคาดการณ์ว่าจะมีการออกนโยบายเพิ่มเติมในอนาคต"
ก่อนหน้านี้ นางจอร์เจียวาได้ออกมาเตือนว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตราย และตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วและชาติที่กำลังพัฒนา

"ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางแห่งอื่น ๆ ต่างก็รู้ดีว่าจะจัดการกับเงินเฟ้ออย่างไร แต่สิ่งนี้จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ และเพิ่มความเสี่ยงจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ"

29

สำนักข่าวซินหัวรายงานข้อมูลในวันนี้จากกระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย ซึ่งระบุว่า อินเดียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 194,720 รายภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 4,868 ราย โดยมาจากรัฐมหาราษฏระ 1,281 ราย, รัฐราชสถาน 645 ราย และนครเดลี 546 ราย ส่งผลให้ยอดติดเชื้อสะสมพุ่งขึ้นเป็น 36,070,510 รายในวันนี้

จากข้อมูลดังกล่าว นับว่าอินเดียมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงเกิน 150,000 รายเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันเดียวในรอบกว่า 8 เดือน

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าวานนี้ (11 ม.ค.) มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น 442 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 484,655 ราย

ปัจจุบัน อินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิดที่กำลังรักษา 955,319 ราย คิดเป็นรายใหม่ 133,873 ราย สร้างสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 15

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อที่หายแล้วและออกจากโรงพยาบาลแล้วมีทั้งสิ้น 34,630,536 ราย คิดเป็นรายใหม่ 60,405 ราย ในจำนวนนี้มีคนที่หายจากสายพันธุ์โอมิครอนและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1,805 ราย

 

30
ไบรท์ตันกำลังคึก! 'โมเปย์' นำยิงรับพาเลซที่มี 'เอดูอาร์' ซัดสู้ศึกพรีเมียร์ฯ

ไบรท์ตัน โชว์ผลงานได้กำลังดียังคงมี นีล โมเปย์ นำปิดสกอร์หวังคว้าชัยเกมเปิดบ้านรับ 'ปราสาทเรือนแก้ว' คริสตัล พาเลซ ในศึกฟุต. พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันศุกร์ที่ 14 ม.ค. ศกนี้ ถ่ายทอดสด : True Premier Football HD 1 (เวลา : 03.00 น.)
ปรีวิวฟุต. พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
ไบรท์ตัน (9)   -   คริสตัล พาเลซ (12)
ถ่ายทอดสด :  True Premier Football HD 1 (เวลา : 03.00 น.)

 

สนาม : ดิ เอเม็กซ์ สเตเดี้ยม

    เกรแฮม พอตเตอร์ พาทีม นกนางนวล เกาะอยู่อันดับ 9 หลังจาก 3 นัดหลังในลีกชนะ 2 เสมอ 1 สัปดาห์ก่อนบุกชนะ เอฟเวอร์ตัน ได้ 3-2 ก่อนจะมาโชว์ฟอร์มเข้าวินเหนือ เวสต์บรอมวิช 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ ศึกเอฟเอ คัพ รอบ 3 ที่ เดอะ ฮอวร์ธอร์นส์ อีก
    
    ไบรท์ตัน จะไม่มีกองกลางตัวเก่งอย่าง อีฟส์ บิสซูม่า ที่ไปรับใช้ทีมชาติมาลีในศึกแอฟริกัน เนชั่นส์ คัพ
    
    นอกจากนี้ ลูอิส ดังค์ (เข่า) และ เจเรมี่ ซาเมียนโต้ (เอ็นหลังหัวเข่า) จะลงเล่นไม่ได้อย่างแน่นอน ขณะที่ อีน็อค เอ็มวีปู ที่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อก็ต้องดูความฟิตกันก่อน


    ปาทริก วิเอร่า พาทีม ดิ อีเกิ้ลส์ เกาะอันดับ 12 ในพรีเมียร์ลีกเวลานี้โดยมีสถิติชนะ 5 เสมอ 8 แพ้ 7 ฟอร์ฒล่าสุดเปิดบ้านแพ้ เวสต์แฮม ไป 2-3 ก่อนจะแก้ตัวด้วยการบุกชนะ มิลล์วอลล์ 2-1 ในศึกเอฟเอ คัพ รอบ 3 เมื่อสุดสัปดาห์
    
    โดย พาเลซ จะขาด 3 นักเตะสำคัญอย่าง ชีกู คูยาเต้, วิลฟรีด ซาฮา และ จอร์แดน อายิว ที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกัน เนชั่นส์ คัพ ที่ห้ำหั่นกันอยู่ในเวลานี้
    
    เจมส์ แม็คอาร์เธอร์ จะต้องใช้เวลาอีกสักพักจึงจะกลับมาลงสนามได้หลังจากอาการเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าดีขึ้นมาแล้ว

 

รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
    
    ไบรท์ตัน (4-4-2) : โรเบิร์ต ซานเชซ - โจเอล เวลท์แมน, อดัม เว็บส์เตอร์, แดน เบิร์น, มาร์ค คูคูเรลล่า - อีน็อค เอ็มวีปู, อดัม ลัลลาน่า, ปาสกาล กรอสส์, อเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์ - นีล โมเปย์, แดนนี่ เวลเบ็ค (เลอันโดร ทรอสซาร์)
    ผู้จัดการทีม : เกรแฮม พอตเตอร์


    คริสตัล พาเลซ (4-3-3) : บิเซนเต้ กัวอิต้า - โจเอล วอร์ด, โจอาคิม แอนเดอร์เซ่น, มาร์ค เกอฮี, ทาริก มิตเชลล์ - เจฟฟรี่ย์ ชลุปป์, ลูก้า มิลิโวเยวิช, วิล ฮิวจ์ส - ไมเคิ่ล โอลิเซ่, คริสติย็อง เบนเตเก้, อ็อดซอนน์ เอดูอาร์
    ผู้จัดการทีม : ปาทริก วิเอร่า

หน้า: [1] 2 3 ... 13