ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - DtTvB the CoderZ

หน้า: [1]
1
Sources/QueryString.php

บรรทัดที่ 87
    $scripturl = $boardurl . '/index.php';
แก้เป็น
    $scripturl = $boardurl . '/';

ครับ
จาก http://www.example.com/board/index.php?action=help
จะกลายเป็น
http://www.example.com/board/?action=help

คำเตือน บาง server ไม่สนับสนุนนะครับ
ถ้าใช้ไม่ได้ ก็ แก้กลับนะครับ

2
ตอนที่ 1
เริ่มแรก ด้านบนสุดของหน้าเว็บของคุณใส่ข้อความนี้ครับ
<?php require_once('./พาทไปที่เว็บบอร์ด/SSI.php'); ?>
อย่างเช่นหน้าเว็บคุณอยู่ที่ example.com และบอร์ดอยู่ที่ example.com/board ก็ใส่ลงไปดังนี้ครับ
<?php require_once('./board/SSI.php'); ?>
แต่ถ้าหน้าเว็บคุณอยู่ที่ example.com/site และบอร์ดอยู่ที่ example.com/board ก็ใส่ลงไปดังนี้ครับ
<?php require_once('./../board/SSI.php'); ?>
Note: การใช้ .. หมายถึง ไปที่โฟลเดอร์ที่อยู่ข้างบนครับ

1. แสดงข้อความต้อนรับ
ตัวอย่าง:
     สวัสดี, DtTvB, คุณมี 0 ข้อความ , 0 ข้อความใหม่.
โค้ด:
    <?php ssi_welcome(); $bb_userdata = ssi_welcome('!'); ?>

2. โพสต์ล่าสุด
ตัวอย่าง:
[Test Area]aaaaaaaaaaaaa โดย DtTvB               
วันนี้ เวลา 02:35:36 pm
[Test Area]aaaaaaaaaaaaaaaaa โดย DtTvB
วันนี้ เวลา 02:35:31 pm
[Test Area]aaaaaaaaaaaaaaaa โดย DtTvB
วันนี้ เวลา 02:35:25 pm
โค้ด:
    <?php ssi_recentPosts(); ?>

2. หัวข้อล่าสุด
ตัวอย่าง:
[Test Area]aaaaaaaaaaaaa โดย DtTvB               
วันนี้ เวลา 02:35:36 pm
[Test Area]aaaaaaaaaaaaaaaaa โดย DtTvB
วันนี้ เวลา 02:35:31 pm
[Test Area]aaaaaaaaaaaaaaaa โดย DtTvB
วันนี้ เวลา 02:35:25 pm
โค้ด:
    <?php ssi_recentTopics(); ?>

4. แสดงรายชื่อบอร์ด
ตัวอย่าง:
บอร์ดหัวข้อกระทู้
Test Area33
โค้ด:
    <?php ssi_topBoards(); ?>

5. แสดงคนที่กำลังออนไลน์
ตัวอย่าง:
    0 บุคคลทั่วไป 1 สมาชิก
    DtTvB
โค้ด:
    <?php ssi_whosOnline(); ?>

6. แสดงปุ่มล๊อกอินล๊อกเอาท์
ตัวอย่าง:
    ออกจากระบบ
โค้ด:
    <?php ssi_login(); ssi_logout(); ?>

7. แสดงรูปประจำตัวของผู้ใช้ปัจจุบัน
โค้ด:
    <?php if ($bb_userdata['is_logged']) { echo $bb_userdata['avatar']['image']; } ?>

8. แสดงชื่อของผู้ใช้ปัจจุบัน
โค้ด:
    <?php echo ($bb_userdata['is_logged']) ? $bb_userdata['name'] : $txt[28]; ?>

อ่าอยากรู้ดูตัวอย่างที่นี่ละกันครับ แถมมีโค้ดเพิ่มเติมด้วยครับ

3


1. เปิดไฟล์ Themes/default/BoardIndex.template.php

2. หาข้อความนี้ครับ
      echo '
            <tr>
               <td class="titlebg" colspan="2">'
, $txt[214], '</td>
            </tr>
            <tr>

3. แก้เป็น
      echo '
            <tr>
               <td class="titlebg" colspan="2" onClick="document.getElementById(\'recentpostbar\').style.display=\'\'; document.getElementById(\'recentposttxt\').style.display=\'none\'">'
, $txt[214], ' <span id="recentposttxt">(คลิกเพื่อแสดง)</span></td>
            </tr>
            <tr id="recentpostbar" style="display: none">


4. หาข้อความนี้ครับ
      elseif (!empty($context['latest_posts']))
      {
         echo '
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">'
;

5. เปลี่ยนเป็นข้อความนี้ครับ
      elseif (!empty($context['latest_posts']))
      {
         echo '
                  <div style="overflow:auto; height: 120px; padding-right: 10px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">'
;


6. หาข้อความนี้ครับ
                     </tr>';
         echo '
                  </table>'
;

7. เปลี่ยนเป็นข้อความนี้ครับ
                  </tr>';
         echo '
                  </table></div>'
;


8. เซฟครับ

4
คำอธิบายหัวข้อวิธีการลง ขั้นตอน ต่อ ขั้นตอน!! Step by Step

1. รัน SQL นี้ครับ
ALTER TABLE smf_categories ADD catDesc TEXT NOT NULL

2. เปิดไฟล์ Sources/BoardIndex.php

3. หาข้อความนี้ครับ
         c.name AS catName, c.ID_CAT, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.description,
4. เปลี่ยนเป็นข้อความนี้ครับ
         c.name AS catName, c.ID_CAT, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.description, c.catDesc,

5. หาข้อความนี้ครับ
            'name' => $row_board['catName'],
6. เพิ่มข้อความนี้หลังบรรทัดที่หาเจอครับ
            'descc' => $row_board['catDesc'],

7. เปิดไฟล์ Themes/default/BoardIndex.template.php

8. หาข้อความนี้ครับ
            ', $category['link'], '
9. เพิ่มข้อความนี้หลังบรรทัดนี้ครับ
            <div style="font-weight: normal;" class="middletext">' . $category['descc'] . '</div>

10. ทำข้อ 7 - 9 กับทุก Theme เลยครับ

11. เปิดไฟล์ Themes/default/ManageBoards.template.php

12. หาข้อความนี้ครับ
                           <input type="text" name="cat_name" value="', $context['category']['editable_name'], '" size="30" tabindex="1" />
                        </td>
                     </tr><tr>

13. เพิ่มลงไปหลังที่หาเจอว่า
                     <tr>
                        <td>
                           Category Description:

                        </td>
                        <td valign="top" align="right">
                           <input type="text" name="cat_desc" value="'
, $context['category']['editable_desc'], '" size="30" tabindex="1" />
                        </td>
                     <tr>


14. ทำตามข้อ 11-13 กับทุก Theme ครับ

15. เปิดไฟล์ Sources/ManageBoards.php

16. หาข้อความนี้
         'editable_name' => htmlspecialchars($cat_tree[$_REQUEST['cat']]['node']['name']),
17. เพิ่มข้อความนี้ลงไปหลังบรรทัดที่หาเจอครับ
         'editable_desc' => htmlspecialchars($cat_tree[$_REQUEST['cat']]['node']['catDesc']),

18. หาข้อความนี้
      $catOptions['cat_name'] = preg_replace('~[&]([^;]{8}|[^;]{0,8}$)~', '&amp;$1', $_POST['cat_name']);
19. เพิ่มข้อความนี้ลงไปหลังบรรทัดที่หาเจอครับ
      $catOptions['catDesc'] = preg_replace('~[&]([^;]{8}|[^;]{0,8}$)~', '&amp;$1', $_POST['cat_desc']);

20. เปิดไฟล์ Sources/Subs-Boards.php

21. หาข้อความนี้ครับ
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
22. แก้เป็น
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse, c.catDesc

23. หาข้อความนี้ครับ
               'name' => $row['cName'],
24. เพิ่มข้อความนี้ลงไปหลังบรรทัดที่หาเจอครับ
               'catDesc' => $row['catDesc'],

25. หาข้อความนี้ครับ
   if (isset($catOptions['cat_name']))
      $catUpdates[] = 'name = \'' . $catOptions['cat_name'] . '\'';

26. เพิ่มข้อความนี้ลงไปหลังบรรทัดที่หาเจอครับ
   if (isset($catOptions['catDesc']))
      $catUpdates[] = 'catDesc = \'' . $catOptions['catDesc'] . '\'';


27. เซฟ

หน้า: [1]