SMF Development > SMF Coding Discussion

setกลับไปยังหน้าแสดงหัวข้อหลังจากเริ่มหัวข้อใหม่หรือตอบกระทู้ เป็นค่ามาตรฐานได้?

(1/4) > >>

EVO Hosting:
ข้อมูลส่วนตัว > ปรับแต่งธีมและการวางรูปแบบ > กลับไปยังหน้าแสดงหัวข้อหลังจากเริ่มหัวข้อใหม่หรือตอบกระทู้

ถ้าจะ set ค่าตรงนี้ให้สมาชิก ไว้ อัตโนมัติ โดยที่สมาชิก ไม่ต้องมา Set ค่าเอง ทำได้หรือไม่ครับ

КёngЯacing:
แก้ไขที่ไฟล์
Themes/defeult/Profile.template.php

ประมาณบรรทัดที่ 1651
ค้นหา

--- โค้ด: ---<input type="hidden" name="default_options[return_to_post]" value="0" />
<label for="return_to_post"><input type="checkbox" name="default_options[return_to_post]" id="return_to_post" value="1"', !empty($context['member']['options']['return_to_post']) ? ' checked="checked"' : '', ' class="check" /> ', $txt['return_to_post'], '</label>
--- ปิดโค้ด ---

แก้ไข

--- โค้ด: ---<input type="hidden" name="default_options[return_to_post]" value="1" />
<label for="return_to_post"><input type="checkbox" name="default_options[return_to_post]" id="return_to_post" value="1"', !empty($context['member']['options']['return_to_post']) ? ' checked="checked"' : '', ' checked="checked" style="display: none;" class="check" /><input type="checkbox" checked="checked" class="check" disabled /> ', $txt['return_to_post'], '</label>
--- ปิดโค้ด ---

EVO Hosting:
แก้แล้วครับ

แต่พอผม โพสกระทู้ แล้ว ไม่เห็นกลับมา ที่กระทู้ที่ตั้งเลย


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

КёngЯacing:
ลืมอีกโค้ดที่ต้องแก้
Themes/defeult/Post.template.php

ประมาณบรรทัดที่ 424
ค้นหา

--- โค้ด: ---<td class="smalltext"><label for="check_back"><input type="checkbox" name="goback" id="check_back"' . ($context['back_to_topic'] || !empty($options['return_to_post']) ? ' checked="checked"' : '') . ' value="1" class="check" /> ' . $txt['back_to_topic'] . '</label></td>
--- ปิดโค้ด ---

แก้ไข

--- โค้ด: ---<td class="smalltext"><label for="check_back"><input type="checkbox" name="goback" id="check_back"' . ($context['back_to_topic'] || !empty($options['return_to_post']) ? ' checked="checked"' : '') . ' value="1" checked="checked" style="display: none;" class="check" /><input type="checkbox" checked="checked" class="check" disabled /> ' . $txt['back_to_topic'] . '</label></td>
--- ปิดโค้ด ---

tgc:
ยอดเลยครับ ทำได้แล้ว  8) 8)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม