General Community > Scripting Help

ฝากช่วยครับ

(1/1)

passphong:
พี่ทำ บอร์ด SMF หนะครับ เวลาโพสไปทำไม่มีหัวข้อข้นครับ

บางครั้งก็มี บางครั้งก็ไม่มี ต้องตั้งใหม่หลายครัง ถึงจะมีครับ

ต้องแก้ยังไง ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม