SMF Development > Graphics and Templates

มีปัญหากับการ Upload ธีมใหม่ครับ

(1/1)

nick_indy:
มีปัญหากับการ Upload ธีมใหม่ครับ
พอดี ต้องการ Upload ธีมใหม่ เพือเปลี่ยนหน้าใหม่
แต่เจอกับปัญหา

1. Upload ผ่านเวป แสดง Status ปกติ ติดตั้งสำเร็จ
2. แต่พอ ftp เข้าไปเช็ค ไฟล์ ใน Sub Themes/ กลับไม่มีอะไร ในนั้นเลย
3. ทดสอบ Upload FTP ไฟล์ ไปใส่ไว้เอง ไม่สามารถ Upload ใส่ได้
4. แต่ Folder อื่นๆ Upload ได้ ตามปกติ ครับ

งง ที่ไม่เต็ม สิทธ์ Full 777

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม