SMF Development > Thai Translated Languages

อยากจะมี Menu สำหรับ เลือกภาษา มาอยู่ ที่ หน้าแรกครับ ต้องทำเช่นไรบ้าง

(1/1)

thachphlsrinetrsunthr:
 อยากจะมี Menu สำหรับ เลือกภาษา มาอยู่ ที่ หน้าแรกครับ ต้องทำเช่นไรบ้าง .

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม