SMF Development > Thai Translated Languages

อยากจะมี Menu สำหรับ เลือกภาษา

(1/1)

youngpee0110:
อยากจะมี Menu สำหรับ เลือกภาษา มาอยู่ ที่ หน้าแรกครับ ต้องทำเช่นไรบ้าง

เพื่อให้ ลูกหค้าหรือ ผู้เข้ามาให้เลือกภาษาที่ตนถนัด และอ่านได้ สามารถเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้อง
 ข่าวกีฬาออนไลน์
 log in อะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม