SMF Support > Install and Upgrade Help

ติดตั้ง Shop smf ไม่เป็นครับ

(1/1)

sketball:
มันเป็น Mod อะครับ เวลาจะติดตั้ง มันจะให้ใส่ข้อมูลครับ ไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้าง ลองใส่หลายอย่างแล้ว มันยังไมได้อะครับ

ช่วยบอกหน่อยนะครับ ไม่เคยติดตั้งครับ

อยากลองติดตั้ง Shop ครับ


ในระหว่างการติดตั้ง มันมีให้ใส่

1. FTP Server: ............................................................... พอร์ต:    ...........................................

2. ชื่อผู้ใช้งาน:   .......................................................................

3. รหัสผ่าน:   .....................................

4. พาทของ SMF:   ...........................................


1-4 มันต้องใส่อะไรบ้างครับ


ปล. จริง capture หน้าจอมาให้ดู แต่ไม่รู้ลงรูปที่นี่ตรงไหน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม