Other Forums Support > General Thai Support YaBB SE

อังกฤษเล็งใช้สุนัขดมกลิ่นหาเชื้อโคโรนาไวรัส

(1/1)

Busba1122:ก่อนหน้านี้สุนัขถูกฝึกให้ดมกลิ่นหาเชื้อมะเร็ง มาลาเรีย และพาร์กินสันสำเร็จมาแล้ว ครั้งนี้จึงต่อยอดมาสู่การฝึกสุนัขให้ดมกลิ่นเชื้อโคโรนาไวรัส
การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนลอนดอน มหาวิทยาลัยเดอรัม และมูลนิธิสุนัขตรวจสอบทางการแพทย์ที่เคยฝึกสุขนัขให้ดมกลิ่นหาเชื้อมะเร็ง มาลาเรีย และพาร์กินสันสำเร็จมาแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษยังสมทบเงินวิจัยอีก 500,000 ปอนด์ หรือ 19,405,257 บาท โดย ลอร์ด เบเธลล์ รัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรมของอังกฤษหวังว่าสุนัขดมกลิ่นเหล่านี้จะช่วยให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลทำได้รวดเร็วขึ้น


อ่านต่อที่  >>>> เกมยิงปลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม