SMF Support > Administration and Functionality

แก้ความยาวของ colum กระทู้ล่าสุด

(1/1)

info:
ผมอยากจะขยายความยาวใน column ที่แสดงกระทู้ล่าสุด  ( เช่นที่แสดงว่า กระทู้ล่าสุด เมื่อ วันนี้ เวลา 11:47:03 PM ใน สำหรับผู้ที่ลืม Password... โดย Admin ) ให้มันยาวขึ้น  เพราะว่า ข้อความมันยาวแต่ความยาวของในช่องมันสั้น ทำให้มันมีหลายบรรทัด ไม่ทราบว่าต้องแก้ที่ไฟล์ไหนเหรอครับ ยังงัยเหรอครับ

КёngЯacing:
เปิดไฟล์ Sourecs/Recent.php

บรรทัดที่ 73

--- โค้ด: --- 'short_subject' => shorten_subject($row['subject'], 24),
--- ปิดโค้ด ---

บรรทัดที่ 129

--- โค้ด: --- 'short_subject' => shorten_subject($row['subject'], 24),
--- ปิดโค้ด ---

เปลี่ยนเลข 24 เป็นจำนวนตัวอักษรที่ต้องการให้ตัดคำ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม