SMF Support > Administration and Functionality

อยากทราบวิธีติดยศให้สมาชิกอ่ะครับ(เช่น พลทหาร,ครูฝึก,ผู้ปัญชาการทหารสูงสุด)

(1/1)

filewall:
จะต้องแก้ที่ไหนหรือครับ

TinaCat:
สร้างกลุ่มสมาชิกขึ้นมาเองก่อนค่ะ

ที่ แก้ไขกลุ่มของสมาชิก >> กลุ่มประจำฟอรั่ม >> เพิ่มกลุ่ม
แล้วตั้งชื่อกลุ่มตามที่ต้องการ  เช่น พลทหาร, ครูฝึก, ผู้ปัญชาการทหารสูงสุด ..
(หรือแก้ไขชื่อกลุ่มจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้ค่ะ)

แล้วก็แก้ไขค่าการอนุญาตของสมาชิกแต่ละกลุ่มว่าสามารถจัดการอะไรในบอร์ดได้บ้าง
แล้วถ้าต้องการให้สมาชิกคนไหนเข้าอยู่กลุ่มใด  ก็เลือกที่สมาชิกนั้นๆ  แล้วไปที่ ปรับแต่งชื่อผู้ใช้งาน
เลือกกลุ่มสำหรับสมาชิกนั้นๆ  ก็ได้แล้วค่ะ

jodunk:
แล้วมีตัวอย่าง ยศ เจ๋งๆแนะนำใหมครับ

КёngЯacing:
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=51361.0
ตัวอย่าง http://crowsnestsupport.org/icon/icon.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม